Vad tycker du om Biblioteken i Sollentuna?

Biblioteken i Sollentuna användarundersökning oktober 2020.Enkäten är anonym och kommer användas inom ramen för bibliotekets förbättringsarbete.​​​​​​​Här följer 16 frågor om vad du tycker om biblioteket.

  • 1
  • 2

Här kommer några frågor om dig

Du kan välja flera alternativ

Du kan välja flera alternativ

Här kommer tre påståenden om hur du upplever bemötandet på biblioteket

Här kommer ett antal frågor om bibliotekens lokaler

(t.ex. datorer, skrivare, utlåningsautomater)

svara på en skala mellan 1-5 där 5 betyder helt trygg och 1 är mycket otrygg

Under covid-19-pandemin har biblioteken varit tvungna att arbeta på nya sätt.
Bland annat har vi på Biblioteken i Sollentuna:

  • förlängt lånetiden på böcker,
  • utökat antal omlån,
  • utökat hemleverans för alla som tillhör riskgrupp
  • infört morgonöppet för personer i riskgrupp (tisdag och onsdag 8-9).

Vi har även varit tvungna att begränsa vissa delar av vår service, bland annat:

  • ställt in alla inomhusevenemang tills vidare,
  • minskat antalet sittplatser
  • stängt våra studierum.