Studera

Störst utbud för dig som studerar har Sollentuna bibliotek, huvudbiblioteket i Sollentuna. Här finns en stor vuxenavdelning med många läsplatser.

Studierum

Biblioteket har studierum för privatpersoner. Det är inte tillåtet att bedriva företagsverksamhet eller  kommersiell verksamhet i studierummen.

På Sollentuna bibliotek finns två studierum. Du förbokar rummen inne på biblioteket. Du kan även ringa för att boka. Du kan inte boka rummen på internet.

På Arena Edsberg finns ett studierum.  

Informationskällor

Du kan söka information i uppslagsböcker, referensböcker, bibliotekskataloger, artikel- och faktadatabaser och på internet. Bibliotekspersonalen visar dig gärna hur du söker i olika informationskällor.

Kurslitteratur

Sollentuna bibliotek köper viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när den har ett bredare allmänt intresse. I övriga fall hänvisas du till universitets- och kursbiblioteken. En del böcker är så kallade referensböcker, det betyder att du kan läsa dem på biblioteket men inte låna hem.

Skriva tentamen

Det är inte möjligt att tentera på Sollentuna bibliotek.

Studieteknik

228957
av Alm, Pernilla
244467
av Sundén Jelmini, Maria
203291
215931
201100
av Kitson, Harry
196952
av Tebelius Bodin, Anna
191294
av Rapp, Johan
196951
av Tebelius Bodin, Anna
196949
av Tebelius Bodin, Anna
188306
av Alm, Pernilla
191032
av Rapp, Johan
198541
av Vorderman, Carol
185875
av Tebelius Bodin, Anna
162980
av Steinberg, John M
162981
av Steinberg, John M
167606
av Mehrzad, Raman
Serietitel: Månpocket. Fakta
165664
av Fleischer, Håkan
147807
av Ribbing, Mattias
148773
120611
av Mehrzad, Raman

Kunskaps- och vetenskapsteori

246361
E-bok:Tidlös utbildning:2020 E-bok
av Carlund, Andreas
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Den här unika boken är en introduktion till en ny kunskapsteori. Tidlös utbildning av Andreas Carlund är baserad på en väsentlighetsnyckel som ökar intelligenskvaliteten drastiskt och isolerar all kunskap som är relevant från all kunskap som inte är det. Denna nyckel eller verktyg heter A-Ö-X-Ö och uttrycker verklighetens tidlösa konfigurering, vilken är baserad på grundorsakerna: anslutenhet, kontrast, kretslopp, och analogi. Resultatet är inget mindre än ett fullständigt filosofiskt system med ett slutgiltigt förslag om förbättrad kultur och utbildning. Hela systemet är baserad på vetenskapliga och även logiska principer som i all väsentlighet säger att verkliga effekter måste ha vissa orsaker. Mer än en utbildning om det ena eller det andra, är det en om hur saker och ting hänger ihop. Med denna utbildning kan du på kort tid förvärva universell kunskap, och skulle kunna tala om alla ämnen med oöverträffad undervisning och outtömlig vältalighet. Boken innehåller även ett utlåtande kring några av vår kulturs viktigaste områden och analyserar dessa utifrån kunskapsteorins tidlösa parametrar./Innehållsbeskrivning från Elib.
222775
Bok:Förnuft & fördom:2019 Bok
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
225817
Bok:Diskursanalys:2019:1. uppl. Bok
av Svensson, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
228067
Bok:Vetenskapsteori för nybörjare:2019:3. uppl. Bok
av Thurén, Torsten
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
232898
Bok:Kunskapens former:2019:Fjärde upplagan. Bok
av Sohlberg, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
231490
Bok:Att tänka uppsats:2019:Första upplagan. Bok
av Agnafors, Marcus
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
235912
E-bok:Engaging researchers with data management:2019 E-bok
av Clare, Connie
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: uDd/DR
Medietyp: E-bok
Effective Research Data Management (RDM) is a key component of research integrity and reproducible research, and its importance is increasingly emphasised by funding bodies, governments, and research institutions around the world. However, many researchers are unfamiliar with RDM best practices, and research support staff are faced with the difficult task of delivering support to researchers across different disciplines and career stages. What strategies can institutions use to solve these problems?Engaging Researchers with Data Management is an invaluable collection of 24 case studies, drawn from institutions across the globe, that demonstrate clearly and practically how to engage the research community with RDM. These case studies together illustrate the variety of innovative strategies research institutions have developed to engage with their researchers about managing research data. Each study is presented concisely and clearly, highlighting the essential ingredients that led to its success and challenges encountered along the way. By interviewing key staff about their experiences and the organisational context, the authors of this book have created an essential resource for organisations looking to increase engagement with their research communities.This handbook is a collaboration by research institutions, for research institutions. It aims not only to inspire and engage, but also to help drive cultural change towards better data management. It has been written for anyone interested in RDM, or simply, good research practice. [Elib].
240290
E-bok:Förnuft & fördom:2019 E-bok
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: D/DR
Medietyp: E-bok
Förnuftet sägs vara en unik egenskap för oss människor, grunden för vår kunskap och visdom. Men om förnuftet är så viktigt, varför har det inte utvecklats hos andra djur? Om förnuftet är att lita på, varför har det gett upphov till så mycket nonsens?Förnuft och fördom skrotar idén om det ensamma geniet. Hugo Mercier och Dan Sperber argumenterar för att förnuftet är en kollektiv färdighet som utvecklats för att övertyga andra, bedöma olika argument och motivera våra handlingar. Författarna förklarar de svagheter och styrkor som länge har förvirrat filosofer och psykologer - varför förnuftet är partiskt till fördel för sådant som vi redan tror på, varför det bidrar till förskräckliga idéer men ändå är oumbärligt för att sprida bra idéer.Med ett förord av Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi. [Elib].
231489
Bok:Forskning och skrivande:2019:Andra upplagan. Bok
av Booth, Wayne C
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
Forskning och skrivande är en bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller ett större vetenskapligt arbete. I boken beskrivs bland annat hur man formulerar en intressant och relevant frågeställning, hur man söker och hanterar källor, samt hur man formulerar stöd för sina åsikter och slutsatser. I denna andra upplaga har samtliga kapitel aktualiserats för att passa dagens forskningslandskap. Bland annat har de avsnitt som tar upp biblioteks- och internetforskning uppdaterats. Stor vikt har lagts vid nya forskningstekniker som blivit möjliga tack vare olika databaser, men också vid behovet att bedöma deras tillförlitlighet. Forskning och skrivande har blivit ett standardverk som ger vägledning oavsett ämnesområde. Boken vänder sig både till nybörjare som ska skriva sin första uppsats, och till mer erfarna forskare som ska skriva ett större arbete.
232897
Bok:Forskningsmetodikens grunder:2019:Femte upplagan. Bok
av Patel, Runa
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
235563
E-bok:Alternativa fakta:2019 E-bok
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. För att besvara dem behöver vi de redskap som samtida filosofi erbjuder./Innehållsbeskrivning från Elib.
197888
E-bok:Basic knowledge and conditions on knowledge:2018 E-bok
av McBride, Mark
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
How do we know what we know? In this stimulating and rigorous book, Mark McBride explores two sets of issues in contemporary epistemology: the problems that warrant transmission poses for the category of basic knowledge; and the status of conclusive reasons, sensitivity, and safety as conditions that are necessary for knowledge. To have basic knowledge is to know (have justification for) some proposition immediately, i.e., knowledge (justification) that doesn't depend on justification for any other proposition. This book considers several puzzles that arise when you take seriously the possibility that we can have basic knowledge. McBride's analysis draws together two vital strands in contemporary epistemology that are usually treated in isolation from each other. Additionally, its innovative arguments include a new application of the safety condition to the law. This book will be of interest to epistemologists?both professionals and students./Innehållsbeskrivning från Elib.
206308
E-bok:A Treatise of Human Nature:2018 E-bok
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
206309
E-bok:An enquiry concerning human understanding:2018 E-bok
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
214303
Bok:Problemformulering:2018:1. uppl. Bok
av Alvehus, Johan
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
205658
E-bok:A discourse of a method for the well guiding of reason and the discovery of truth in the sciences:2018 E-bok
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
205659
E-bok:Discourse on the method of rightly conducting one's reason and of seeking truth in the sciences:2018 E-bok
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
216156
Bok:Varför vetenskap?:2018:4. uppl. Bok
av Bjereld, Ulf
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
197987
Bok:Det omätbaras renässans:2018:1. uppl. Bok
av Bornemark, Jonna
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Vi lever i mätbarhetens tidsålder. Samhället och våra liv styrs av effektivitet, kvalitetssäkring, rankinglistor, betyg, pulsmätare och stegräknare. Filosofen Jonna Bornemark menar att ett resultat av detta är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre. Med hjälp av filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar hon grepp om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på våra liv.
240764
E-bok:Johdatus tieteelliseen ajatteluun:2018 E-bok
av Haaparanta, Leila
Utgivningsår: 2018
Språk: Finska
Hylla: Dd=ub/DR
Medietyp: E-bok
Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teoksessa sukelletaan esimerkiksi argumentaatioanalyysiin ja logiikan alkeisiin sekä pohditaan, mikä on tieteellisen tutkimuksen rooli yhteiskunnassa. Teos sopii kaikille tieteellisestä ajattelusta kiinnostuneille aloittelevista opiskelijoista väitöskirjatutkijoihin./Innehållsbeskrivning från Elib.
189781
E-bok:Den okända texten:2017 E-bok
av Olsson, Anders
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: G/DR
Medietyp: E-bok
I Den okända texten ställer Anders Olsson två framträdande skolor inom den samtida litteraturkritiken mot varandra: hermeneutiken med rötter i antiken och hos kyrkofäderna, och Derridas dekonstruktion, med en av sina utgångspunkter hos Nietzsche. Han söker en väg mellan, och bortom, två ytterligheter - å ena sidan ett sätt att läsa som söker en enda sammanhängande tolkning av ett litterärt verk, och å andra sidan en läsning som är så öppen att den inte blir meningsskapande. Som en röd tråd genom boken löper också Paul Celans dikter, som utgör en veritabel probersten för varje litterär tolkningsmodell./Innehållsbeskrivning från Elib.

Språk

Vuxenutbildning

Information om vuxenutbildning i Sollentuna kan du få hos Kunskapsparken.

Gå till Kunskapsparken

Sök stipendier

På Global Grant kan man hitta svenska och utländska fonder och stipendier

Gå till GlobalGrant

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00