Studera

Störst utbud för dig som studerar har Sollentuna bibliotek, huvudbiblioteket i Sollentuna. Här finns en stor vuxenavdelning med många läsplatser.

Studierum

Biblioteket har studierum för privatpersoner. Det är inte tillåtet att bedriva företagsverksamhet eller  kommersiell verksamhet i studierummen.

På Sollentuna bibliotek finns ett större grupprum och två studierum. Du förbokar rummen inne på biblioteket. Du kan även ringa för att boka. Du kan inte boka rummen på internet.

På Arena Edsberg finns ett studierum.  

Informationskällor

Du kan söka information i uppslagsböcker, referensböcker, bibliotekskataloger, artikel- och faktadatabaser och på internet. Bibliotekspersonalen visar dig gärna hur du söker i olika informationskällor.

Kurslitteratur

Sollentuna bibliotek köper viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när den har ett bredare allmänt intresse. I övriga fall hänvisas du till universitets- och kursbiblioteken. En del böcker är så kallade referensböcker, det betyder att du kan läsa dem på biblioteket men inte låna hem.

Skriva tentamen

Det är inte möjligt att tentera på Sollentuna bibliotek.

Studieteknik

201100
av Kitson, Harry
203291
215931
188306
av Alm, Pernilla
196949
av Tebelius Bodin, Anna
196952
av Tebelius Bodin, Anna
191294
av Rapp, Johan
196951
av Tebelius Bodin, Anna
191032
av Rapp, Johan
198541
av Vorderman, Carol
185875
av Tebelius Bodin, Anna
162980
av Steinberg, John M
162981
av Steinberg, John M
167606
av Mehrzad, Raman
Serietitel: Månpocket. Fakta
165664
av Fleischer, Håkan
148773
147807
av Ribbing, Mattias
120611
av Mehrzad, Raman
61668
av Svantesson, Ingemar
33258
av Ringom, Bjørn

Kunskaps- och vetenskapsteori

225218
E-bok:Tutkimushaastattelu:2019
av Hirsjärvi, Sirkka
Utgivningsår: 2019
Språk: Finska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tässä kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen. Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa haastattelunuunnitteluun, haastatteluteemojen kehittelyyn, haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen, eri ikäisten haastatteluun ja haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin. Kirja on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla. Sirkka Hirsjärvi on kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistossa ja Helena Hurme kasvatuspsykologian professori Åbo Akademissa./Innehållsbeskrivning från Elib.
222775
Bok:Förnuft & fördom:2019
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
225817
Bok:Diskursanalys:2019:1. uppl.
av Svensson, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
197888
E-bok:Basic knowledge and conditions on knowledge:2018
av McBride, Mark
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
How do we know what we know? In this stimulating and rigorous book, Mark McBride explores two sets of issues in contemporary epistemology: the problems that warrant transmission poses for the category of basic knowledge; and the status of conclusive reasons, sensitivity, and safety as conditions that are necessary for knowledge. To have basic knowledge is to know (have justification for) some proposition immediately, i.e., knowledge (justification) that doesn't depend on justification for any other proposition. This book considers several puzzles that arise when you take seriously the possibility that we can have basic knowledge. McBride's analysis draws together two vital strands in contemporary epistemology that are usually treated in isolation from each other. Additionally, its innovative arguments include a new application of the safety condition to the law. This book will be of interest to epistemologists?both professionals and students./Innehållsbeskrivning från Elib.
220087
E-bok:Johdatus tieteelliseen ajatteluun:2018
av Haaparanta, Leila
Utgivningsår: 2018
Språk: Finska
Hylla: Dd=ub/DR
Medietyp: E-bok
Mitä on tieteellinen ajattelu? Miten tiede eroaa muista uskomusten muodostamisen tavoista? Millainen on tieteen maailmankuva ja suhde eettisiin kysymyksiin? Johdatus tieteelliseen ajatteluun esittelee eri tieteenalojen metodologisia kysymyksiä ja peruskäsitteitä. Tieteenfilosofian lisäksi teoksessa sukelletaan esimerkiksi argumentaatioanalyysiin ja logiikan alkeisiin sekä pohditaan, mikä on tieteellisen tutkimuksen rooli yhteiskunnassa. Teos sopii kaikille tieteellisestä ajattelusta kiinnostuneille aloittelevista opiskelijoista väitöskirjatutkijoihin./Innehållsbeskrivning från Elib.
220373
E-bok:Arvostelukyvyn kritiikki:2018
av Kant, Immanuel
Utgivningsår: 2018
Språk: Finska
Hylla: Dd=ub/DR
Medietyp: E-bok
Arvostelukyvyn kritiikki on Immanuel Kantin (1724-1804) kriittisen filosofian kolmas ja viimeinen osa. Estetiikan klassikko rakentaa siltaa kausaalilakien maailman sekä tahdonvapauden ja moraalisten päämäärien valtakunnan välille. Se antaa ihmiselle paikan maailmassa tiedonjanoisena, toimivana ja tuntevana olentona. Kantin mukaan estetiikka ei ole vain mieltymysten ja mielipiteiden asia, vaan siitä, onko jokin kaunista vai ei, voi olla oikeassa tai väärässä. Kant rakentaa selityksen ja todistuksen sille, että subjektiivisesta perustastaan huolimatta kauneutta koskeva arvostelma ei ilmaise vain henkilökohtaista mieltymystä, vaan sillä on oikeutus vaatia kaikkia muita yhtymään arvostelmaan ikään kuin velvollisuudesta. Kant laajentaa esteettisen piiriä arkielämän puolelle esimerkiksi kuvailemalla, mitä maku vaatii illalliskutsuilta tai huoneen sisustukselta. Reunahuomautuksissaan Kant pohtii monenlaisia selityksiä esteettisille ilmiöille ja mm. esittää esimerkkien ryydittämän psykofyysisen selityksen sille, miksi vitsi naurattaa./Innehållsbeskrivning från Elib.
206308
E-bok:A Treatise of Human Nature:2018
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
206309
E-bok:An enquiry concerning human understanding:2018
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
214303
Bok:Problemformulering:2018:1. uppl.
av Alvehus, Johan
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
205658
E-bok:A discourse of a method for the well guiding of reason and the discovery of truth in the sciences:2018
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
205659
E-bok:Discourse on the method of rightly conducting one's reason and of seeking truth in the sciences:2018
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
216156
Bok:Varför vetenskap?:2018:4. uppl.
av Bjereld, Ulf
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
197987
Bok:Det omätbaras renässans:2018:1. uppl.
av Bornemark, Jonna
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Vi lever i mätbarhetens tidsålder. Samhället och våra liv styrs av effektivitet, kvalitetssäkring, rankinglistor, betyg, pulsmätare och stegräknare. Filosofen Jonna Bornemark menar att ett resultat av detta är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre. Med hjälp av filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar hon grepp om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på våra liv.
198602
Bok:Vetenskapens mening:2017
av Lewens, Tim
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
189749
Bok:Tolkning och reflektion:2017:3. uppl.
av Alvesson, Mats
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
189781
E-bok:Den okända texten:2017
av Olsson, Anders
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: G/DR
Medietyp: E-bok
I Den okända texten ställer Anders Olsson två framträdande skolor inom den samtida litteraturkritiken mot varandra: hermeneutiken med rötter i antiken och hos kyrkofäderna, och Derridas dekonstruktion, med en av sina utgångspunkter hos Nietzsche. Han söker en väg mellan, och bortom, två ytterligheter - å ena sidan ett sätt att läsa som söker en enda sammanhängande tolkning av ett litterärt verk, och å andra sidan en läsning som är så öppen att den inte blir meningsskapande. Som en röd tråd genom boken löper också Paul Celans dikter, som utgör en veritabel probersten för varje litterär tolkningsmodell./Innehållsbeskrivning från Elib.
188669
Bok:SMART:2017:1. uppl.
av Nilholm, Claes
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
186777
Bok:Det finns inga häxor:2017
av Jarrick, Arne
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Arne Jarrick är professor i historia. I hela sitt liv har han sysslat med kunskap. Han har trott på kunskapen och dess självklara kraft. Det här är en bok om kunskap. Hur den uppstår och växer, hur det inte längre är säkert att mer kunskap betyder kunnigare människor. En ny amerikansk presidents förakt för sanning och kunskap skrämmer honom. Liksom att det tar längre tid för dagens elever att lära sig saker än det gjorde för deras föräldrar.
191627
Bok:Alternativa fakta:2017
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
192302
Bok:Forskningens hantverk:2017:1. uppl.
av Lindstedt, Inger
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Bf
Medietyp: Bok
196890
Bok:Kritiskt förhållningssätt:2017:2. uppl.
av Stenbock-Hult, Bettina
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
196310
Bok:Utvärderingsmodeller:2017:1. uppl.
av Krogstrup, Hanne Kathrine
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
192111
Bok:Larmrapporten:2017:1. uppl.
av Frans, Emma
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Forskaren och vetenskapsskribenten Emma Frans vill hjälpa alla som inte riktigt vet vad de ska tro när de tar del av nyhetsflödet eller påståenden från bekanta. Boken vill lära oss hur fakta och påstådda fakta ska tolkas och bedömas. Den riktar sig lika mycket till ungdomar som till vuxna. Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet och University of Oxford.
212969
Bok:Vetenskapliga revolutioners struktur:2017:Jubileumsutg.
av Kuhn, Thomas S
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
218429
Bok:Kvalitativa metoder:2017:1. uppl.
av Frostling-Henningsson, Maria
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
181965
Bok:Kritiskt tänkande:2016:1. uppl.
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
177071
Bok:Rädslan för kunskap:2016
av Boghossian, Paul A
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
178202
Bok:Fallstudier:2016:1. uppl.
av Jensen, Tommy
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
179917
Bok:Perspektiv på utvärdering:2016:3. uppl.
av Sandberg, Bo
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
173482
Bok:Introduktion till forskningsmetodik:2016:5. uppl.
av Bell, Judith
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
162002
E-bok:Böja linjer & bygga cirklar:2015
av Granbom, Johan
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
161536
E-bok:Tracking discourses:2015
Utgivningsår: 2015
Språk: Engelska
Hylla: O/DR
Medietyp: E-bok
171743
Bok:Från stoff till studie:2015:1. uppl.
av Rennstam, Jens
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
164926
E-bok:Ett oändligt äventyr:2015
av Liedman, Sven-Eric
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Essäer som på olika vis närmar sig frågan "vad är egentligen kunskap".
151070
E-bok:Den nya fysiken:2014
av Keppe, Norberto R
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dj/DR
Medietyp: E-bok
160494
Bok:Om positivism och hermeneutik:2014:1. uppl.
av Andersson, Sten
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
160495
Bok:Undersökning av mänsklig förståelse:2014
av Hume, David
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
145161
E-bok:Att tänka fritt är stort; att tänka rätt är större:2014
av Lagerroth, Erland
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
145024
E-bok:Vetenskap och tro:2014
av Stenumgaard, Peter
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
134558
Bok:Vetenskapsteori för lärarstudenter:2015:1. uppl.
av Brinkkjær, Ulf
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
135037
Bok:Poststrukturalism:2013:1. uppl.
av Herz, Marcus
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
133186
Bok:Att vara opponent:2014:2. uppl.
av Trost, Jan
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
129655
Bok:Den tysta dimensionen:2013
av Polanyi, Michael
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
148672
E-bok:Tankar som ändrar allt:2013
av Holst, Sören
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
146073
E-bok:Vetenskapsteori för sanningssökare:2013
av Persson, Johannes
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
147888
E-bok:Illusionen om vetenskapen:2013
av Stenumgaard, Peter
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
147710
E-bok:Lovtal till intet:2013
av Schuback, Marcia Sá Cavalcante
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
147739
E-bok:Vad är vetenskap och 100 andra jätteviktiga frågor:2013
av Ingvar, Martin
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
118228
Bok:Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetodik för beteendevetenskaper:2012:1. uppl.
av Björkqvist, Kaj
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
126938
Bok:Från nyfikenhet till systematisk kunskap:2012:1. uppl.
av Tjora, Aksel
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
126374
Bok:Tankar som ändrar allt:2012
av Holst, Sören
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
126539
Bok:Bluff:2012
av Law, Stephen
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
120105
Bok:Perspektiv på utvärdering:2013:2. uppl.
av Sandberg, Bo
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
116158
Bok:Förnuft och rationalitet:2011
av Elster, Jon
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
Hylla: D
Medietyp: Bok
113187
Bok:Forskningsmetodikens grunder:2014:4. uppl.
av Patel, Runa
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
111195
Bok:Kunskap:2014:1. uppl.
av Benner, Mats
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
111196
Bok:Forskningens termer och begrepp:2011:1. uppl.
av Jakobsson, Ulf
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
Hylla: Dd(x)
Medietyp: Bok
226095
Bok:Forskningsprocessen:2013:3. uppl.
av Olsson, Henny
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
153380
E-bok:Skeptikerskolan:2010
av Anundi, Andreas
Utgivningsår: 2010
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Författarna menar att det är lätt att bli lockad av enkla lösningar och fantastiska erbjudanden. De lär ut sina bästa knep för att genomskåda retoriska luftslott, illasinnad propaganda och okunnig ryktesspridning och ger samtidigt exempel på den mänskliga fantasins mest vansinniga teorier och uppseendeväckade idéer.
105510
Bok:Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper:2012:1. uppl.
av Allwood, Carl Martin
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
109920
Bok:Kort om vetenskapsfilosofi:2012
av Okasha, Samir
Utgivningsår: 2012
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
97059
Bok:Människovetenskaperna:2015:2. uppl.
av Kjørup, Søren
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
98821
Bok:Lärande utvärdering genom följeforskning:2011:1. uppl.
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
101927
Bok:Till relativismens försvar:2009
av Holmqvist, Bosse
Utgivningsår: 2009
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
88011
Bok:Tolkning och reflektion:2014:2. uppl.
av Alvesson, Mats
Utgivningsår: 2014
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
154291
E-bok:Grundad teori:2008
av Hartman, Jan
Utgivningsår: 2008
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Grundad teori är en metod för kvalita-tiva undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskap där man växelvis samlar in o analyserar data. Boken vill klargöra vad grundad teori är, när metoden är lämplig att användaoch hur man använder den.
154611
E-bok:Att fånga nätet:2007
av Sveningsson, Malin
Utgivningsår: 2007
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
80922
Bok:Kritiskt tänkande:2013:1. uppl.
av Hultén, Pernilla
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
80923
Bok:Tolkning, förståelse, vetande:2007:2. uppl.
av Ödman, Per-Johan
Utgivningsår: 2007
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
82752
Bok:Vetenskapsteori för nybörjare:2016:2. uppl.
av Thurén, Torsten
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
67474
Bok:Att presentera kvalitativa data:2013:1. uppl.
av Nylén, Ulrica
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
155463
E-bok:Hur mäter man vackert?:2005:1. e-boksutg.
av Eneroth, Bo
Utgivningsår: 2005
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
67925
Bok:Avhandling om den mänskliga naturen Bok 2 Om passionerna / [översättning: Jim Jakobsson]:2004
av Hume, David
Utgivningsår: 2004
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
58877
Bok:Vetenskapsteoretiska grunder:2011:1. uppl.
av Molander, Joakim
Utgivningsår: 2011
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
74915
Bok:Problemformulering:2015:1. uppl.
av Rienecker, Lotte
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
104259
Bok:Diskursanalys som teori och metod:2015:1. uppl.
av Winther Jørgensen, Marianne
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
50086
Bok:Kunskapsfilosofi:2000
av Gustavsson, Bernt
Utgivningsår: 2000
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
36313
Bok:Fenomenologi:1995
av Bjurwill, Christer
Utgivningsår: 1995
Språk: Svenska
Hylla: Db
Medietyp: Bok
13223
Bok:Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi:1986
av Larsson, Staffan
Utgivningsår: 1986
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
13189
Bok:Positivism kontra hermeneutik:1979
av Andersson, Sten
Utgivningsår: 1979
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
36217
Bok:Filosofi och vetenskap:1957
av Hägerström, Axel
Utgivningsår: 1957
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
36528
Bok:Kritik av rena förnuftet:1922
av Kant, Immanuel
Utgivningsår: 1922
Språk: Svenska
Hylla: D
Medietyp: Bok
Mina sidor

Språk

Vuxenutbildning

Information om vuxenutbildning i Sollentuna kan du få hos Kunskapsparken.

Gå till Kunskapsparken

Sök stipendier

På Global Grant kan man hitta svenska och utländska fonder och stipendier

Gå till GlobalGrant

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00