Studera

Studera

Störst utbud för dig som studerar har Sollentuna bibliotek, huvudbiblioteket i Sollentuna. Här finns en stor vuxenavdelning med många läsplatser.

Studierum

Det går inte att boka våra studierum på Sollentuna bibliotek. Båda är stängda på grund av corona.

Biblioteket har studierum för privatpersoner. Det är inte tillåtet att bedriva företagsverksamhet eller  kommersiell verksamhet i studierummen.

På Sollentuna bibliotek finns två studierum. Du förbokar rummen inne på biblioteket. Du kan även ringa för att boka. Du kan inte boka rummen på internet.

På Arena Edsberg finns ett studierum.  

Informationskällor

Du kan söka information i uppslagsböcker, referensböcker, bibliotekskataloger, artikel- och faktadatabaser och på internet. Bibliotekspersonalen visar dig gärna hur du söker i olika informationskällor.

Kurslitteratur

Sollentuna bibliotek köper viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när den har ett bredare allmänt intresse. I övriga fall hänvisas du till universitets- och kursbiblioteken. En del böcker är så kallade referensböcker, det betyder att du kan läsa dem på biblioteket men inte låna hem.

Skriva tentamen

Det är inte möjligt att tentera på Sollentuna bibliotek.

Studieteknik

258991
av Eklund, Kristian
244467
av Sundén Jelmini, Maria
242321
av Sundén Jelmini, Maria
203291
191032
av Rapp, Johan
191294
av Rapp, Johan
188306
av Alm, Pernilla
228957
av Alm, Pernilla
185875
av Tebelius Bodin, Anna
198541
av Vorderman, Carol
165664
av Fleischer, Håkan
120611
av Mehrzad, Raman
61668
av Svantesson, Ingemar

Kunskaps- och vetenskapsteori

254111
Bok:Vetenskapsteori för lärarstudenter:2020:Andra upplagan. Bok
av Brinkkjaer, Ulf
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
254112
Bok:Alternativa fakta:2020:Andra upplagan. Bok
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Finns det alternativa fakta? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen mot fakta och hur vi kan motverka en sådan resistens...
263051
Bok:På vetenskaplig grund:2020:Första upplagan. Bok
av Matta, Corrado
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna praktiken. I boken diskuterar, analyserar och tolkar författaren betydelsen av skollagens formulering "Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Utifrån fördjupade diskussioner ger författaren konkreta exempel på hur forskning kan användas för att vägleda dem som är verksamma inom skolan, och begrepp som evidensbasering, forskningsbasering och vetenskapligt förhållningssätt kopplas på ett tydligt sätt till lärarprofessionen.
255811
E-ljudbok:Alternativa fakta:2020 E-ljudbok
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-ljudbok
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den.Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen?Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. För att besvara dem behöver vi de redskap som samtida filosofi erbjuder. [Elib]
251026
E-ljudbok:Meditations on first philosophy:2020 E-ljudbok
av Descartes, René
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-ljudbok
René Descartes is often described as the first modern philosopher, but much of the content of his "Meditations on First Philosophy" can be found in the medieval period that had already existed for more than a thousand years. Does God exist? If so, what is his nature? Is the human soul immortal? How does it differ from the body? What role do sense experience and pure reason play in knowing? Descartes stands out from his predecessors because of the method he developed to treat these and other fundamental questions. Drawing on his study of mathematics, he searches for a way to establish absolutely certain conclusions based on indubitable premises. His importance in modern philosophy lies in the challenge he offers to every subsequent thinker in philosophy and science.The French philosopher Descartes is often called the “Father” of modern philosophy in the West. His Discourse on Method presents the reason why: his method of inquiry. He was the quintessential “rationalist,” subjecting all sense experience as doubtful and untrustworthy. Rather than relying on external authority (whether from other people or from God), Descartes demands nothing less than absolute certainty that begins with the self and proceeds step by step with the rigor of logical and mathematical precision. Even though he claims that he has proved the existence of God and explained God’s nature, even that core tenet must be established through rigorous logical argument. No subsequent philosopher is able to ignore this bold and challenging foundation for all thinking. Those who become his disciples as well as those who reject his way of thinking are all under his spell. Many think they have broken that spell only to find that he has shaped them in ways that are not easy to escape. [Elib]
258198
E-bok:Descartes’ meditations on first philosophy:2020 E-bok
av Descartes, René
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
René Descartes is often described as the first modern philosopher, but much of the content of his "Meditations on First Philosophy" can be found in the medieval period that had already existed for more than a thousand years. Does God exist? If so, what is his nature? Is the human soul immortal? How does it differ from the body? What role do sense experience and pure reason play in knowing? Descartes stands out from his predecessors because of the method he developed to treat these and other fundamental questions. Drawing on his study of mathematics, he searches for a way to establish absolutely certain conclusions based on indubitable premises. His importance in modern philosophy lies in the challenge he offers to every subsequent thinker in philosophy and science.The French philosopher Descartes is often called the “Father” of modern philosophy in the West. His Discourse on Method presents the reason why: his method of inquiry. He was the quintessential “rationalist,” subjecting all sense experience as doubtful and untrustworthy. Rather than relying on external authority (whether from other people or from God), Descartes demands nothing less than absolute certainty that begins with the self and proceeds step by step with the rigor of logical and mathematical precision. Even though he claims that he has proved the existence of God and explained God’s nature, even that core tenet must be established through rigorous logical argument. No subsequent philosopher is able to ignore this bold and challenging foundation for all thinking. Those who become his disciples as well as those who reject his way of thinking are all under his spell. Many think they have broken that spell only to find that he has shaped them in ways that are not easy to escape. [Elib]
251349
E-bok:För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet:2020 E-bok
av Rosengren, Mats
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Från 30 000 år gamla målningar i Grotte Chauvet över Shakespeares tragedi Macbeth till upproren i Paris förorter, november 2005.  Mats Rosengren undersöker spänningarna mellan det givna och det obestämbara, villkoren för den visshet och säkerhet som vi alla tror oss vilja ha - i vetenskapen, i det dagliga livet, i ­politiken. Men vill vi verkligen ha det vi får, när vi väl fått det? Och vad är det egentligen vi ropar efter?För en dödlig, som ni vet, är största faran säkerhet är nio essäer kring temat doxologi, den evigt föränderliga och formbara kunskapen. [Elib]
251496
E-bok:Doxologi:2020 E-bok
av Rosengren, Mats
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
”Vad betyder det att all kunskap som vi människor har – alltifrån teoretiska insikter till praktiska färdigheter – är just vår kunskap? Genom att vända på värderingen av termerna i den klassiska motsättningen mellan doxa – vad vi tror om världen och oss själva – och episteme – hur det egentligen ligger till – och hävda att all kunskap i grund och botten är doxisk försöker jag skissera ett annat slags kunskapslära – en doxologi.” Mats Rosengrens essä rör sig mellan fakta, tolkning, kunskap och vetande. Med utgångspunkt i Protagoras homo mensura-sats – ”Människan är alltings mått: måttet för det varande, att det är, och för det ickevarande, att det icke är” – jagar den efter ett användbart kunskapsbegrepp – och finner en kompromiss mellan den eviga, absoluta Sanningen och den totala relativismen: retorikens situerade, doxiska syn på sanning och kunskap. Tilldelat Pro Linguapriset för ”excellent svensk humanistisk forskning” [Elib]
265301
Bok:Horisonten finns alltid kvar:2020:Första upplagan. Bok
av Bornemark, Jonna
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Idag har vi skapat en kultur som föraktar och hindrar omdömesutvecklingen. I Jonna Bornemarks uppföljare till Det omätbaras renässans får vi lära känna dessa hinder, men också omdömets många möjligheter och värde samt hur vi ska främja det.
265873
E-bok:Alternativa fakta:2020 E-bok
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: D/DR
Medietyp: E-bok
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den.Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen?Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. För att besvara dem behöver vi de redskap som samtida filosofi erbjuder.Det här är en uppdaterad utgåva. [Elib]
256257
Bok:Perspektiv på utvärdering:2020:Fjärde upplagan. Bok
av Sandberg, Bo
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Boken redogör för hur utvärderingar kan planeras och genomföras på ett systematiskt sätt. En rad utvärderingsmodeller och utvärderingsperspektiv som kan användas för att strukturera datainsamling och fokusera analys i utvärderingar beskrivs utförligt. Utvärderingars kvalitet ägnas ett särskilt kapitel. Boken utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och använder både teoretiska och praktiska exempel från författarnas erfarenheter inom områden som arbetsmiljöfrågor, kriminal- och socialpolitiska åtgärder, organisationsutveckling, forsknings- och utvecklingspolitik. Perspektiv på utvärdering vänder sig till dem som studerar utvärdering vid universitet och högskola, forskare och yrkesverksamma som genomför, beställer och använder sig av utvärderingar. Boken gavs ut i en första upplaga redan 2007, och med tiden har den funnit en allt bredare läsekrets. I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel uppdaterats, begreppsförklaringar förtydligats och nya avsnitt och figurer tillkommit.
222775
Bok:Förnuft & fördom:2019 Bok
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
225817
Bok:Diskursanalys:2019:1. uppl. Bok
av Svensson, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
231490
Bok:Att tänka uppsats:2019:Första upplagan. Bok
av Agnafors, Marcus
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
232897
Bok:Forskningsmetodikens grunder:2019:Femte upplagan. Bok
av Patel, Runa
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
232898
Bok:Kunskapens former:2019:Fjärde upplagan. Bok
av Sohlberg, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
231489
Bok:Forskning och skrivande:2019:Andra upplagan. Bok
av Booth, Wayne C
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
Forskning och skrivande är en bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller ett större vetenskapligt arbete. I boken beskrivs bland annat hur man formulerar en intressant och relevant frågeställning, hur man söker och hanterar källor, samt hur man formulerar stöd för sina åsikter och slutsatser. I denna andra upplaga har samtliga kapitel aktualiserats för att passa dagens forskningslandskap. Bland annat har de avsnitt som tar upp biblioteks- och internetforskning uppdaterats. Stor vikt har lagts vid nya forskningstekniker som blivit möjliga tack vare olika databaser, men också vid behovet att bedöma deras tillförlitlighet. Forskning och skrivande har blivit ett standardverk som ger vägledning oavsett ämnesområde. Boken vänder sig både till nybörjare som ska skriva sin första uppsats, och till mer erfarna forskare som ska skriva ett större arbete.
240290
E-bok:Förnuft & fördom:2019 E-bok
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: D/DR
Medietyp: E-bok
Förnuftet sägs vara en unik egenskap för oss människor, grunden för vår kunskap och visdom. Men om förnuftet är så viktigt, varför har det inte utvecklats hos andra djur? Om förnuftet är att lita på, varför har det gett upphov till så mycket nonsens?Förnuft och fördom skrotar idén om det ensamma geniet. Hugo Mercier och Dan Sperber argumenterar för att förnuftet är en kollektiv färdighet som utvecklats för att övertyga andra, bedöma olika argument och motivera våra handlingar. Författarna förklarar de svagheter och styrkor som länge har förvirrat filosofer och psykologer – varför förnuftet är partiskt till fördel för sådant som vi redan tror på, varför det bidrar till förskräckliga idéer men ändå är oumbärligt för att sprida bra idéer.Med ett förord av Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi. [Elib]
235912
E-bok:Engaging researchers with data management:2019 E-bok
av Clare, Connie
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: uDd/DR
Medietyp: E-bok
Effective Research Data Management (RDM) is a key component of research integrity and reproducible research, and its importance is increasingly emphasised by funding bodies, governments, and research institutions around the world. However, many researchers are unfamiliar with RDM best practices, and research support staff are faced with the difficult task of delivering support to researchers across different disciplines and career stages. What strategies can institutions use to solve these problems?Engaging Researchers with Data Management is an invaluable collection of 24 case studies, drawn from institutions across the globe, that demonstrate clearly and practically how to engage the research community with RDM. These case studies together illustrate the variety of innovative strategies research institutions have developed to engage with their researchers about managing research data. Each study is presented concisely and clearly, highlighting the essential ingredients that led to its success and challenges encountered along the way. By interviewing key staff about their experiences and the organisational context, the authors of this book have created an essential resource for organisations looking to increase engagement with their research communities.This handbook is a collaboration by research institutions, for research institutions. It aims not only to inspire and engage, but also to help drive cultural change towards better data management. It has been written for anyone interested in RDM, or simply, good research practice. [Elib]
228067
Bok:Vetenskapsteori för nybörjare:2019:3. uppl. Bok
av Thurén, Torsten
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
197987
Bok:Det omätbaras renässans:2018:1. uppl. Bok
av Bornemark, Jonna
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Vi lever i mätbarhetens tidsålder. Samhället och våra liv styrs av effektivitet, kvalitetssäkring, rankinglistor, betyg, pulsmätare och stegräknare. Filosofen Jonna Bornemark menar att ett resultat av detta är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre. Med hjälp av filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar hon grepp om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på våra liv.

Språk

Vuxenutbildning

Information om vuxenutbildning i Sollentuna kan du få hos Kunskapsparken.

Gå till Kunskapsparken