Studera

Störst utbud för dig som studerar har Sollentuna bibliotek, huvudbiblioteket i Sollentuna. Här finns en stor vuxenavdelning med många läsplatser.

Studierum

Biblioteket har studierum för privatpersoner. Det är inte tillåtet att bedriva företagsverksamhet eller  kommersiell verksamhet i studierummen.

På Sollentuna bibliotek finns ett större grupprum och två studierum. Du förbokar rummen inne på biblioteket. Du kan även ringa för att boka. Du kan inte boka rummen på internet.

På Arena Edsberg finns ett studierum.  

Informationskällor

Du kan söka information i uppslagsböcker, referensböcker, bibliotekskataloger, artikel- och faktadatabaser och på internet. Bibliotekspersonalen visar dig gärna hur du söker i olika informationskällor.

Kurslitteratur

Sollentuna bibliotek köper viss kurslitteratur, främst på grundnivå och när den har ett bredare allmänt intresse. I övriga fall hänvisas du till universitets- och kursbiblioteken. En del böcker är så kallade referensböcker, det betyder att du kan läsa dem på biblioteket men inte låna hem.

Skriva tentamen

Det är inte möjligt att tentera på Sollentuna bibliotek.

Studieteknik

228957
av Alm, Pernilla
201100
av Kitson, Harry
203291
215931
188306
av Alm, Pernilla
196949
av Tebelius Bodin, Anna
196952
av Tebelius Bodin, Anna
191294
av Rapp, Johan
196951
av Tebelius Bodin, Anna
191032
av Rapp, Johan
198541
av Vorderman, Carol
185875
av Tebelius Bodin, Anna
162980
av Steinberg, John M
162981
av Steinberg, John M
167606
av Mehrzad, Raman
Serietitel: Månpocket. Fakta
165664
av Fleischer, Håkan
148773
147807
av Ribbing, Mattias
120611
av Mehrzad, Raman
61668
av Svantesson, Ingemar

Kunskaps- och vetenskapsteori

222775
Bok:Förnuft & fördom:2019
av Mercier, Hugo
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
225817
Bok:Diskursanalys:2019:1. uppl.
av Svensson, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
228067
Bok:Vetenskapsteori för nybörjare:2019:3. uppl.
av Thurén, Torsten
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
232898
Bok:Kunskapens former:2019:Fjärde upplagan.
av Sohlberg, Peter
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
231490
Bok:Att tänka uppsats:2019:Första upplagan.
av Agnafors, Marcus
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
232897
Bok:Forskningsmetodikens grunder:2019:Femte upplagan.
av Patel, Runa
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
231489
Bok:Forskning och skrivande:2019:Andra upplagan.
av Booth, Wayne C
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Aef
Medietyp: Bok
235563
E-bok:Alternativa fakta:2019
av Wikforss, Åsa
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
Finns det alternativa fakta? Är kunskap en social konstruktion? Kan något vara sant för mig men inte för dig, eller är sanning något objektivt? Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den. Utmärkande för den mänskliga kunskapen är att den är social: Merparten av vår kunskap får vi från andra människor. Detta gör att vi kan samla kunskap på ett sätt som inga andra djur kan, men det gör oss också sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda. Hur kan vi förstärka vårt immunförsvar mot det falska och ogrundade? Och hur gör vi för att rätta felen? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra? Dessa frågor är inte bara av betydelse för vårt vardagsliv utan helt avgörande för en fungerande demokrati. För att besvara dem behöver vi de redskap som samtida filosofi erbjuder./Innehållsbeskrivning från Elib.
235912
E-bok:Engaging researchers with data management:2019
av Clare, Connie
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: uDd/DR
Medietyp: E-bok
Effective Research Data Management (RDM) is a key component of research integrity and reproducible research, and its importance is increasingly emphasised by funding bodies, governments, and research institutions around the world. However, many researchers are unfamiliar with RDM best practices, and research support staff are faced with the difficult task of delivering support to researchers across different disciplines and career stages. What strategies can institutions use to solve these problems?Engaging Researchers with Data Management is an invaluable collection of 24 case studies, drawn from institutions across the globe, that demonstrate clearly and practically how to engage the research community with RDM. These case studies together illustrate the variety of innovative strategies research institutions have developed to engage with their researchers about managing research data. Each study is presented concisely and clearly, highlighting the essential ingredients that led to its success and challenges encountered along the way. By interviewing key staff about their experiences and the organisational context, the authors of this book have created an essential resource for organisations looking to increase engagement with their research communities.This handbook is a collaboration by research institutions, for research institutions. It aims not only to inspire and engage, but also to help drive cultural change towards better data management. It has been written for anyone interested in RDM, or simply, good research practice. [Elib].
197888
E-bok:Basic knowledge and conditions on knowledge:2018
av McBride, Mark
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
How do we know what we know? In this stimulating and rigorous book, Mark McBride explores two sets of issues in contemporary epistemology: the problems that warrant transmission poses for the category of basic knowledge; and the status of conclusive reasons, sensitivity, and safety as conditions that are necessary for knowledge. To have basic knowledge is to know (have justification for) some proposition immediately, i.e., knowledge (justification) that doesn't depend on justification for any other proposition. This book considers several puzzles that arise when you take seriously the possibility that we can have basic knowledge. McBride's analysis draws together two vital strands in contemporary epistemology that are usually treated in isolation from each other. Additionally, its innovative arguments include a new application of the safety condition to the law. This book will be of interest to epistemologists?both professionals and students./Innehållsbeskrivning från Elib.
206308
E-bok:A Treatise of Human Nature:2018
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
206309
E-bok:An enquiry concerning human understanding:2018
av Hume, David
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
214303
Bok:Problemformulering:2018:1. uppl.
av Alvehus, Johan
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
205658
E-bok:A discourse of a method for the well guiding of reason and the discovery of truth in the sciences:2018
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
205659
E-bok:Discourse on the method of rightly conducting one's reason and of seeking truth in the sciences:2018
av Descartes, René
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dd/DR
Medietyp: E-bok
216156
Bok:Varför vetenskap?:2018:4. uppl.
av Bjereld, Ulf
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
197987
Bok:Det omätbaras renässans:2018:1. uppl.
av Bornemark, Jonna
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Vi lever i mätbarhetens tidsålder. Samhället och våra liv styrs av effektivitet, kvalitetssäkring, rankinglistor, betyg, pulsmätare och stegräknare. Filosofen Jonna Bornemark menar att ett resultat av detta är att utrymmet för den praktiska kunskapen, för omdöme och situationskunskap blivit allt mindre. Med hjälp av filosoferna Cusanus, Bruno och Descartes tar hon grepp om vår bitvis alltför välordnade samtid och ger nya perspektiv på våra liv.
189749
Bok:Tolkning och reflektion:2017:3. uppl.
av Alvesson, Mats
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: O
Medietyp: Bok
189781
E-bok:Den okända texten:2017
av Olsson, Anders
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: G/DR
Medietyp: E-bok
I Den okända texten ställer Anders Olsson två framträdande skolor inom den samtida litteraturkritiken mot varandra: hermeneutiken med rötter i antiken och hos kyrkofäderna, och Derridas dekonstruktion, med en av sina utgångspunkter hos Nietzsche. Han söker en väg mellan, och bortom, två ytterligheter - å ena sidan ett sätt att läsa som söker en enda sammanhängande tolkning av ett litterärt verk, och å andra sidan en läsning som är så öppen att den inte blir meningsskapande. Som en röd tråd genom boken löper också Paul Celans dikter, som utgör en veritabel probersten för varje litterär tolkningsmodell./Innehållsbeskrivning från Elib.
188669
Bok:SMART:2017:1. uppl.
av Nilholm, Claes
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
186777
Bok:Det finns inga häxor:2017
av Jarrick, Arne
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Dd
Medietyp: Bok
Arne Jarrick är professor i historia. I hela sitt liv har han sysslat med kunskap. Han har trott på kunskapen och dess självklara kraft. Det här är en bok om kunskap. Hur den uppstår och växer, hur det inte längre är säkert att mer kunskap betyder kunnigare människor. En ny amerikansk presidents förakt för sanning och kunskap skrämmer honom. Liksom att det tar längre tid för dagens elever att lära sig saker än det gjorde för deras föräldrar.

Språk

Vuxenutbildning

Information om vuxenutbildning i Sollentuna kan du få hos Kunskapsparken.

Gå till Kunskapsparken

Sök stipendier

På Global Grant kan man hitta svenska och utländska fonder och stipendier

Gå till GlobalGrant

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00