232706
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer [Elektronisk resurs].
Omslagsbild
Av: Forssén, Björn, 1960-
Utgivningsår: 2019.
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Upplaga: Tredje upplagan.
Anmärkning:
E-bok.
Målgrupp: Vuxna
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Innehållsbeskrivning
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Tredje upplagan ger en introduktion och mer av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskul-der. I denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 juli 2019.Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveck-ling sedan det infördes på källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekon-tosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 1 januari 2012 inför-des en gemensam lag för i stort sett hela skatteförfarandet, skatteförfarandela-gen (2011:1244), som ersatte bl.a. skattebetalningslagen. I skatteförfarandelagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. 12-21 §§. Reglernas innehåll har dock behållits oförändrade, förutom framför allt att skatteförfarandelagen innebär att ansvaret för företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyld-igheten att betala, när den juridiska personen inte har gjort anmälan om felaktigt godkännande för F-skatt till Skatteverket angående ett uppenbart anställningsför-hållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransva-ret och sedan förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet ges också i boken. Avslutande syn-punkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.Jämfört med tidigare upplagor har denna bok tillförts mycket av författarens er-farenheter från den kurs i företrädaransvar som denne höll våren 2019 i regi av Institutet för juridisk.

Andra titlar av samma författare

200134
av Forssén, Björn
200137
av Forssén, Björn
199166
av Forssén, Björn
201845
av Forssén, Björn
201390
av Forssén, Björn
202349
181735
av Forssén, Björn
188045
162164
av Forssén, Björn
164622
av Forssén, Björn
165013
av Forssén, Björn
163311
av Forssén, Björn
163312
av Forssén, Björn
165817
av Forssén, Björn

Liknande titlar

Språk

Läs mer

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00