Program på Sollentuna bibliotek – för vuxna

- med biblioteket

Tid: 14.00-15.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-24

Tid: kl 15.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

 
Datum: 2017-08-24

Tid: kl 15.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

 
Datum: 2017-08-29

- med Röda korset

Tis: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-30

- med biblioteket

Tid: 14.00-15.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-31

- med Röda korset

Tid: kl.16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-31

Tid: 15.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

 
Datum: 2017-08-31

Tid: 15.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-05

- med Röda korset

Tid: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

 

Datum: 2017-09-06

Tid: kl 10.00-14.30

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-06
Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00