Program på Sollentuna bibliotek för barn

- Med IM Individuell människohjälp

Tid: 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-21

Tid: kl 15.30-16.30 

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-24

- Med IM individuell människohjälp

Tid: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-28

Tid: kl 15.30-16.30

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-08-31

Tid: kl 13.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-02

- Med IM individuell människohjälp

Tid: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-04

- Med IM individuell människohjälp

Tid: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-11

Tid: kl 15.30-16.30

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-14

-Med IM individuell människohjälp

Tid: kl 16.00-18.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-18

Tid: kl 10.00

Plats: Sollentuna bibliotek

Datum: 2017-09-19
Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00