Lättlästa lånergegler

Lättlästa låneregler

Låna

Du behöver ett bibliotekskort
om du ska låna på biblioteket.
Bibliotekskortet är gratis.

 

Om du är över 16 år måste du
visa legitimation.
Är du under 16 år måste du
och dina föräldrar fylla i ett papper.

Då får du ett bibliotekskort
och kan låna på biblioteket.

 

Det är bara de som arbetar
på biblioteket, som kan se ditt namn
och vad du har lånat.


Om du tappar bort ditt bibliotekskort
måste du säga till på biblioteket.
Då kan vi spärra ditt bibliotekskort.
Då kan ingen annan låna
på ditt bibliotekskort.

Om du tappar bibliotekskortet
får du betala för att få ett nytt.

Pinkod

När du får ett bibliotekskort,

får du välja en pinkod.

En pinkod består av fyra siffror,

som du får välja själv.

Du behöver pinkoden

för att låna i bibliotekets låneautomater.

Du behöver också din pinkod

när du ska förlänga dina lån

på bibliotekets webbplats.

Om du glömmer bort din pinkod

kan du få en ny när du kommer till biblioteket.

Tag med bibliotekskort och legitimation,

så hjälper vi dig.

Vi kan inte skicka ut en ny pinkod med e-post.

Lånetid

Lånetiden för böcker är fyra veckor.

Ibland kan lånetiden vara kortare.

Du kan låna en bok en gång till,

om inte någon annan står i kö

för att låna boken.

 

Om du inte lämnar tillbaka
det du har lånat i tid,
får du betala för det.
Barn under 16 år  betalar inte.

Stå i kö för att låna en bok

Du kan ställa dig i kö
för en bok som är utlånad.
När boken kommer in,
ställer vi undan boken till dig
i en vecka.
Du får ett meddelande om detta
per brev eller e-post.

Det är gratis att stå i kö.

Låna dator

Det är gratis att använda
bibliotekets datorer.
Du måste följa bibliotekets regler
när du använder datorerna.
Om du inte följer reglerna,
får du inte använda datorerna.

Språk