Kalender-detalj

Lena Andersson & Magnus Norell

DET GODA SAMTALET

– en samtalsserie om yttrandefrihet och åsiktsfrihet

Lena Andersson och Magnus Norell

Har vi odlat en tystnadskultur i Sverige och vad gör den i så fall med oss? Och hur kan vi skapa och upprätthålla det goda samtalsklimatet? 

Med författaren Lena Andersson och Magnus Norell, opinionsbildare och forskare inom säkerhetspolitik och demokratifrågor.

5 februari kl.19–20.30 Vad är yttrande- och åsiktsfrihet?

6 mars kl.19–20.30 Om utmaningar och hot mot vår demokrati 

17 april kl.19–20.30 Hur ser samtalsklimatet ut i Sollentuna? 

17 april deltar även Henrik Thunes, Sollentuna kommunstyrelses ordförande.

 
Datum: 2018-03-06
Mina sidor

Språk Språk

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00