Kalender-detalj

Författarmöte och bokquiz med Anna Kåver

Måndag 12 mars

Kl 18.30 på Arena Rotebro

Hör psykologen, psykoterapeuten och författaren Anna Kåver prata om sin bok 

Oro. Att leva med tillvarons ovisshet. 

Vi avslutar kvällen med fika och ett bokquiz. 

 
Datum: 2018-03-12
Mina sidor

Språk Språk

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00