Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten vänder sig till kommuninvånare som har svårt att läsa tryckt text. Du kan t.ex. skicka tidningsartiklar och liknande till inläsningstjänsten. Vi läser inte in hela böcker eller tidningar. Den färdiga inläsningen skickas till dig i Daisyformat på cd. Inläsningstjänsten är gratis för privatpersoner.

Kommunala nämnder och verksamheter

Kommunala nämnder och verksamheter beställer sin egen inläsningstjänst. Det gäller även när en privatperson ber om en inläsning där den tryckta förlagan har en kommunal nämnd eller verksamhet som avsändare. Kontakta till exempel Iris Media AB eller ILT Inläsningstjänst AB för offert och beställning.

Språk

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00