Inläsningstjänst

Inläsningstjänst

Inläsningstjänsten vänder sig till kommuninvånare som har svårt att läsa tryckt text. Du kan t.ex. skicka tidningsartiklar och liknande till inläsningstjänsten. Vi läser inte in hela böcker eller tidningar. Den färdiga inläsningen skickas till dig i Daisyformat på cd. Inläsningstjänsten är gratis för privatpersoner. Kontakta oss om du behöver insläsningstjänst. Ring till oss på 08-57921900 eller mejla på biblioteket@sollentuna.se

Kommunala nämnder och verksamheter

Kommunala nämnder och verksamheter beställer sin egen inläsningstjänst. Det gäller även när en privatperson ber om en inläsning där den tryckta förlagan har en kommunal nämnd eller verksamhet som avsändare. Kontakta till exempel Rox-reportage AB, Iris Media AB eller ILT Inläsningstjänst AB för offert och beställning.

Språk