HBTQI

HBTQI

Vår ambition är att alla bibliotekets besökare ska känna sig sedda och välkomna. Vi arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö. För att göra det bättre har vi genomgått ett utbildningsprogram för RFSL och sedan 2015 är vi HBTQI-certifierade. 

Hbtqi-certifiering för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i ett utbildningsprogram under ledning av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Utbildningen handlar bland annat om hbtqi-personers livsvillkor och samhällsnormer kopplade till kön och sexualitet. I utbildningen har vi fått verktyg för att bättre möta besökare och medarbetare med homo-, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Vi fick vårt certifikat 2015 och fick det sedan förnyat 2018. Certifieringen omprövas var tredje år. 

Hbtqi-certifiering för besökare

Vår ambition är att du som besöker oss lägger märke till hbtqi-certifieringen genom:

  • utbudet av medier
  • skyltning och märkning av medier
  • vår kommunikation 

En självklar del av verksamheten

För att hbtqi-frågorna ska vara en självklar del av verksamheten har vi inkluderat dem i våra arbetsprocesser:

  • En arbetsgrupp för HBTQI-frågor som bevakar området samt föreslår utbildningsinsatser och förbättringar
  • HBTQI är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar
  • Varje år arrangerar vi en gemensam fortbildning inom området HBTQI för alla medarbetare
  • I introduktionen av nyanställda ingår information om hur vi arbetar med HBTQI

Medieutbud och skyltning

Vi är måna om att kontinuerligt köpa in titlar med hbtq-innehåll och att de är en självklar del i vårt medieutbud. Våra medier är placerade på hyllor efter olika teman. På till exempel hyllan Kärlek vill vi att all sorts kärlek ska finnas representerad. Vi har också hyllor med rubriken HBTQI där vi samlat böcker med innehåll kopplat till HBTQI.

Hjälp oss att bli bättre 

Att arbeta med bemötande är en ständigt pågående process. Och vi vill gärna utveckla arbetet vidare. 

Så kom med förslag på hur vi kan bli bättre på att möta dina behov och önskemål.

Vi tar också gärna emot förslag på titlar att köpa in till biblioteket (logga in först):

Gå till formulär för inköpsförslag

Har du andra idéer för hur vi kan bli bättre? Skriv ett par rader i ett mejl till oss:

biblioteket@sollentuna.se

HBTQI: Bilderböcker

HBTQI: 5 – 12 år

8541bafe-de58-4323-8915-b4343fe4e4ea
av Summanen, Edward
068368d1-a776-4dde-8f31-520603b42abf
av Hjerth Axelsson, Linda
a544b71e-6ecc-47c3-a79d-bbd015c8e4aa
av Ruejas Jonson, Nathalie
af25545c-3c3c-4d14-9317-4b3e717dd79c
av Pelger, Susanne
7671fe40-ab89-4be5-b33a-61f212706e26
av Gino, Alex
7f5deb13-53d3-4db6-86f6-c3b2cb739a70
av Karinsdotter, Emma
54f89e19-5eee-4a3c-ab72-219004202829
av Pelger, Susanne
3c3ffe3a-a833-4a40-b5b1-860292e51828
av Karlsson, Ylva
4f947440-7a13-4834-9b55-df026577b729
av Gino, Alex
653d2675-18d3-4f60-9840-d7d7991e92de
av Krantz, Klara

HBTQI: böcker för unga

f6b99699-d93f-4f3d-a674-df026efb38b1
av Ahlund, Anna
310adcdb-79bd-4ae1-aed8-62365b69cd7b
av Lindbäck, Johanna
7bb91522-02a1-4a5e-aa43-07eae1ca8c73
av Alexandersson, Per
4e767026-8592-4858-a69d-5c0508b45c09
av Ahlund, Anna
0b49b3e4-2ec2-470b-89d6-c96c05e29200
av Axelsson Kihlblom, Lina
6855920d-cfb1-491c-b13b-b49ac32cb0b8
fec141e7-b9a3-419f-9c4c-2e87f2c45b3f
av Lövestam, Sara
15251849-f975-4b9a-8354-7034bda9de21
av Kvist, Rebecka
9596b1fc-4381-497c-a5d5-75a2aba03864
av Berggren, Mats
196deb1a-b96d-4c37-9fd8-9ddc1481c582
av Aamand, Kristina
9f1df447-f9ee-4a4a-9d76-53a4d11b9b82
av Boyne, John
0b25e681-e93c-4e98-8921-b2379a90f2fd
av Aamand, Kristina
666b9bf8-223a-4b95-9c5d-a8693c1dc5eb
av Ehn, Johan
207a00b3-3ac6-47f2-8ad3-05e2fd23d21e
39af6423-9746-4096-9f47-1647bd001d57
av Ahlund, Anna
53815a3a-55cf-40eb-98ee-76118c757866
av Ahlund, Anna
2b0b06c0-7fdc-4d61-b9e6-78fef9999d24
av Timgren, Katja
1fefe0df-f181-4848-ac5c-3afd91e6909b
av Lindbäck, Johanna
fb4d6028-75bd-4fc1-a270-ba598f23e12f
av Lindberg, Anna
5375cabf-7c72-4d83-bc49-65a955316c1f

HBTQI: böcker för vuxna

f9f6bb1f-8c4c-490a-a4c0-bfff3c343b53
av Oksanen, Sofi
815fc8c8-5a2d-4bb3-a0a0-4ac4900561c1
av Ambjörnsson, Fanny
f8ef7041-99f5-4e3c-9703-3bafddf026d5
b36e7104-efbe-4560-8611-d7041f2d0209
av Faludi, Susan
c9a52df8-b50e-4ae5-b9b4-57a5d288cd39
f3a65f07-34dc-4084-901a-e4ec46587f0f
av Becker, Saga
7d75169d-e83f-4a77-a195-350b9e8d508b
av Winman, Sarah
ab23292e-4744-43fd-b04e-02f46b8be556
Ut
av Hildeman Togner, Theodor
9b369f35-31e7-4a0b-a773-85513e436e6f
av Olofsdotter, Samanta
3cbabc6f-e0d5-4ec4-a1a1-0542f15f0efd
av Hollinghurst, Alan
2c5b0539-9eb4-4a12-b019-2a4c248e761d
av Corneliusson, Mimmi
95573359-1063-4781-8968-b551d75665dd
av Brüllhoff, Henning
38c6613f-fe9a-423e-84c3-cd90d609de3d
av Waters, Sarah
7b32c1f2-52e9-4f11-89c3-3779b9c6c933
a0f3c68f-5e9d-4cde-b970-184011e4c7b9
av Gerge, Tova
b6c51cf9-bbf4-4000-9152-a00b51445ce0
av Nelson, Maggie
4b96a260-6075-4182-80dc-f73d5a514638
08658c01-9395-496b-9f7b-b2d8210fd12a
av Frick, Noam
55d5400d-a77e-4f8a-8d1d-bf88f736b71e
av Highsmith, Patricia

Språk

Länkar HBTQI

RFSL

RFSL Newcomers (ett nätverk för nyanlända hbtqi-personer)

HBTQI Ordlista

Hbtqi – samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Normer – oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. 

Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Kön – begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned de fyra undergrupperna biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck.

Transpersoner – En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Transsexuell – Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Denna process brukar kallas transition. En person som känner sig vara av ett annat kön än det juridiska kön som personen fick vid födseln kan vilja korrigera sitt kön genom t ex hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. 
Transvestit – En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut än de som traditionellt används av män respektive kvinnor.
Intergender – En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Cisperson – En person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.

Intersex/intersexualism – Ett antal olika tillstånd och diagnoser. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.

Queer – En syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.

Källor: RFSL:s begreppsordlista och Stockholms läns landsting.