HBTQI

HBTQI

Vår ambition är att alla bibliotekets besökare ska känna sig sedda och välkomna. Vi arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö. För att göra det bättre har vi genomgått ett utbildningsprogram för RFSL och sedan 2015 är vi HBTQI-certifierade. 

Hbtqi-certifiering för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i ett utbildningsprogram under ledning av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Utbildningen handlar bland annat om hbtqi-personers livsvillkor och samhällsnormer kopplade till kön och sexualitet. I utbildningen har vi fått verktyg för att bättre möta besökare och medarbetare med homosexuella, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Vi fick vårt certifikat 2015 och fick det sedan förnyat 2018. Certifieringen omprövas var tredje år. 

Hbtqi-certifiering för besökare

Vår ambition är att du som besöker oss lägger märke till hbtqi-certifieringen genom:

  • utbudet av medier
  • skyltning och märkning av medier
  • vår kommunikation 

En självklar del av verksamheten

För att hbtqi-frågorna ska vara en självklar del av verksamheten har vi inkluderat dem i våra arbetsprocesser:

  • En arbetsgrupp för HBTQI-frågor som bevakar området samt föreslår utbildningsinsatser och förbättringar
  • HBTQI är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar
  • Varje år arrangerar vi en gemensam fortbildning inom området HBTQI för alla medarbetare
  • I introduktionen av nyanställda ingår information om hur vi arbetar med HBTQI

Medieutbud och skyltning

Vi är måna om att kontinuerligt köpa in titlar med hbtq-innehåll och att de är en självklar del i vårt medieutbud. Våra medier är placerade på hyllor efter olika teman. På till exempel hyllan Kärlek vill vi att all sorts kärlek ska finnas representerad. Vi har också hyllor med rubriken HBTQI där vi samlat böcker med innehåll kopplat till HBTQI.

Hjälp oss att bli bättre 

Att arbeta med bemötande är en ständigt pågående process. Och vi vill gärna utveckla arbetet vidare. 

Så kom med förslag på hur vi kan bli bättre på att möta dina behov och önskemål.

Vi tar också gärna emot förslag på titlar att köpa in till biblioteket (logga in först):

Gå till formulär för inköpsförslag

Har du andra idéer för hur vi kan bli bättre? Skriv ett par rader i ett mejl till oss:

biblioteket@sollentuna.se

HBTQI: Bilderböcker

ac0f9cdf-f400-416e-9be5-cdf7b9757c3b
48655321-c0d1-42c2-9922-6b14ca44436f
9ef32ff7-8a96-4c22-9eeb-ecd2471c5f2d
cf9178d2-00a7-4182-8dfd-2ba24348735a
6b4594d2-e6cc-4115-94d9-9241e37ca8ba
4e860af0-35a1-4529-8a55-a0feac93923e
av Schubert, Karolina
d92882a0-7806-46c9-b1c4-291121605bac
av Berg, Sara
a5657d58-1e99-4135-b27b-4a8b6b06c7be
av Parachini-Deny, Juliette
6844168b-9c17-496b-a4fd-8c68893fdabb
av Karsin, Åsa
74f62881-f558-47c4-a771-7e197b44a87e
av Frimodig, Karin
c8ab3dc4-9916-4c26-8a74-50d22294dea8
ee8b6641-6198-4144-9126-ccabe490a522
av Karsin, Åsa
d6291f5c-8096-4831-80ab-2601cee504e0
av Hjorth, Ulrika
46177439-ea9f-4fb7-90d7-88ff968bc2c5
av Färeborg, Ann-Kristin
af25545c-3c3c-4d14-9317-4b3e717dd79c
av Pelger, Susanne
54f89e19-5eee-4a3c-ab72-219004202829
av Pelger, Susanne
a544b71e-6ecc-47c3-a79d-bbd015c8e4aa
av Ruejas Jonson, Nathalie
307411b4-9ebf-4f8d-8818-de0bcedcdace
av Berlekom, Hedvig van
f1b485f8-a0fa-4632-aef1-9e8a6bb75e6f
av Berg, Sara

HBTQI: 5 – 12 år

8541bafe-de58-4323-8915-b4343fe4e4ea
av Summanen, Edward
c7c947ec-6716-4da3-b45d-b0939cfb7438
av Lundborg, Linnea
ac0f9cdf-f400-416e-9be5-cdf7b9757c3b
0eec7a28-fb61-4835-ae47-22ac07f0b70f
av Halling, Thomas
7f5deb13-53d3-4db6-86f6-c3b2cb739a70
av Karinsdotter, Emma
46177439-ea9f-4fb7-90d7-88ff968bc2c5
av Färeborg, Ann-Kristin
068368d1-a776-4dde-8f31-520603b42abf
av Hjerth Axelsson, Linda
7671fe40-ab89-4be5-b33a-61f212706e26
av Gino, Alex
bdf10105-e342-4550-bd82-a8759cb32848
av Kim, Mia
dd2b035a-f704-4a2b-a8a8-96a1e36a2833
av Oseman, Alice
Fler utgåvor/delar:

HBTQI: böcker för unga

edd2d05a-2121-4eb7-81c4-911de3436c5d
082dff90-a114-4c53-a9b5-1ec5c5632db5
av Hellberg, Åsa
1a3770ad-42d5-45ad-922c-340d654a185e
6c00678f-13cb-44d3-ad61-7a014ae22654
av Ostertag, Molly
88cdaa79-c443-44a7-a718-ac18d2528722
av Szabo, Vio
fd98f5be-07eb-4370-98f6-7a24d5a29f68
av Szabo, Vio
1fefe0df-f181-4848-ac5c-3afd91e6909b
av Lindbäck, Johanna
310adcdb-79bd-4ae1-aed8-62365b69cd7b
av Lindbäck, Johanna
6ad38258-853b-4239-8963-468630550f29
av Alexandersson, Per
2dcf1fb7-9395-4eb9-a8f8-82322740d4db
av Ehn, Johan
4e767026-8592-4858-a69d-5c0508b45c09
av Ahlund, Anna
f6b99699-d93f-4f3d-a674-df026efb38b1
av Ahlund, Anna
0e59f90b-e7fa-44f0-a530-fc3cae1fadbb
av Hjerth Axelsson, Linda
edca3cfb-fa6b-485f-978f-30715da4d8d8
av Alexandersson, Per
7bb91522-02a1-4a5e-aa43-07eae1ca8c73
av Alexandersson, Per
0b49b3e4-2ec2-470b-89d6-c96c05e29200
av Axelsson Kihlblom, Lina
fb4d6028-75bd-4fc1-a270-ba598f23e12f
av Lindberg, Anna
8e17d183-349e-47cf-88a3-b6a25d88f61a
av Levithan, David
6638089d-db72-4c62-af39-455342d47364
av Alexandersson, Per
fec141e7-b9a3-419f-9c4c-2e87f2c45b3f
av Lövestam, Sara

HBTQI: böcker för vuxna

1c8cbcad-48a1-4f57-817b-98a90f1f4379
779f70fb-b077-49e8-a1e6-1f12064f65b0
av Lövestam, Sara
8af9171b-f873-423e-9dfe-fda44190f796
93ed66ca-dc5e-4cc8-bff8-e999b6e7ead8
av Grimsrud, Beate
60a0b5ba-2de1-47e5-9afd-2a9e9a8fa8e2
av Winterson, Jeanette
fd2e1a52-ff5a-44d8-a22b-31c417e85cec
av Chen, Ran
252e996a-a272-4787-a250-dda4941ab54f
av Cunningham, Michael
83dc8b1b-f648-4220-b0d4-6db4c8da5cc7
c0d227e4-8e3b-432a-bb90-e5bac9f06d5a
ac7a18b1-90db-43d4-9b60-e26309b38951
815fc8c8-5a2d-4bb3-a0a0-4ac4900561c1
av Ambjörnsson, Fanny
0014a81a-f15f-4525-aa1c-de8fc4b02f3c
av Mazzucco, Melania G.
ba0e5ecb-915f-493a-b927-046335ca4948
av Motturi, Aleksander
354a072f-4787-4ce0-bb2c-4e8313386128
av Ekelund, Fredrik
2c90a335-8376-480e-a087-c9dc0750f5e6
av Heap, Joe
a0f3c68f-5e9d-4cde-b970-184011e4c7b9
av Gerge, Tova
5e47f79a-2093-4459-8ef7-ad47763ea5d4
b9ea55cf-9a74-4673-af60-a6189a084bf7
ee07ed64-fe5b-4a15-a81b-3d33b80d29e0
av Aciman, André
ab23292e-4744-43fd-b04e-02f46b8be556
Ut
av Hildeman Togner, Theodor

Språk

Länkar HBTQI

RFSL

RFSL Newcomers (ett nätverk för nyanlända hbtqi-personer)

HBTQI Ordlista

Hbtqi – samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Normer – oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. 

Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Kön – begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned de fyra undergrupperna biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck.

Transpersoner – En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Transsexuell – Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Denna process brukar kallas transition. En person som känner sig vara av ett annat kön än det juridiska kön som personen fick vid födseln kan vilja korrigera sitt kön genom t ex hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. 
Transvestit – En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut än de som traditionellt används av män respektive kvinnor.
Intergender – En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Cisperson – En person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.

Intersex/intersexualism – Ett antal olika tillstånd och diagnoser. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.

Queer – En syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.

Källor: RFSL:s begreppsordlista och Stockholms läns landsting.