HBTQI

HBTQI

Vår ambition är att alla bibliotekets besökare ska känna sig sedda och välkomna. Vi arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö. För att göra det bättre har vi genomgått ett utbildningsprogram för RFSL och sedan 2015 är vi HBTQI-certifierade. 

Hbtqi-certifiering för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i ett utbildningsprogram under ledning av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Utbildningen handlar bland annat om hbtqi-personers livsvillkor och samhällsnormer kopplade till kön och sexualitet. I utbildningen har vi fått verktyg för att bättre möta besökare och medarbetare med homosexuella, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Vi fick vårt certifikat 2015 och fick det sedan förnyat 2018. Certifieringen omprövas var tredje år. 

Hbtqi-certifiering för besökare

Vår ambition är att du som besöker oss lägger märke till hbtqi-certifieringen genom:

  • utbudet av medier
  • skyltning och märkning av medier
  • vår kommunikation 

En självklar del av verksamheten

För att hbtqi-frågorna ska vara en självklar del av verksamheten har vi inkluderat dem i våra arbetsprocesser:

  • En arbetsgrupp för HBTQI-frågor som bevakar området samt föreslår utbildningsinsatser och förbättringar
  • HBTQI är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar
  • Varje år arrangerar vi en gemensam fortbildning inom området HBTQI för alla medarbetare
  • I introduktionen av nyanställda ingår information om hur vi arbetar med HBTQI

Medieutbud och skyltning

Vi är måna om att kontinuerligt köpa in titlar med hbtq-innehåll och att de är en självklar del i vårt medieutbud. Våra medier är placerade på hyllor efter olika teman. På till exempel hyllan Kärlek vill vi att all sorts kärlek ska finnas representerad. Vi har också hyllor med rubriken HBTQI där vi samlat böcker med innehåll kopplat till HBTQI.

Hjälp oss att bli bättre 

Att arbeta med bemötande är en ständigt pågående process. Och vi vill gärna utveckla arbetet vidare. 

Så kom med förslag på hur vi kan bli bättre på att möta dina behov och önskemål.

Vi tar också gärna emot förslag på titlar att köpa in till biblioteket (logga in först):

Gå till formulär för inköpsförslag

Har du andra idéer för hur vi kan bli bättre? Skriv ett par rader i ett mejl till oss:

biblioteket@sollentuna.se

HBTQI: Bilderböcker

HBTQI: 5 – 12 år

8541bafe-de58-4323-8915-b4343fe4e4ea
av Summanen, Edward
068368d1-a776-4dde-8f31-520603b42abf
av Hjerth Axelsson, Linda
a544b71e-6ecc-47c3-a79d-bbd015c8e4aa
av Ruejas Jonson, Nathalie
7671fe40-ab89-4be5-b33a-61f212706e26
av Gino, Alex
af25545c-3c3c-4d14-9317-4b3e717dd79c
av Pelger, Susanne
dbda0bf5-ab90-4a87-8602-0981fb5cc73c
av Dåsnes, Nora
9ef32ff7-8a96-4c22-9eeb-ecd2471c5f2d
cf9178d2-00a7-4182-8dfd-2ba24348735a
4f947440-7a13-4834-9b55-df026577b729
av Gino, Alex
48655321-c0d1-42c2-9922-6b14ca44436f

HBTQI: böcker för unga

6ad38258-853b-4239-8963-468630550f29
av Alexandersson, Per
310adcdb-79bd-4ae1-aed8-62365b69cd7b
av Lindbäck, Johanna
1fefe0df-f181-4848-ac5c-3afd91e6909b
av Lindbäck, Johanna
4e767026-8592-4858-a69d-5c0508b45c09
av Ahlund, Anna
f6b99699-d93f-4f3d-a674-df026efb38b1
av Ahlund, Anna
2dcf1fb7-9395-4eb9-a8f8-82322740d4db
av Ehn, Johan
0e59f90b-e7fa-44f0-a530-fc3cae1fadbb
av Hjerth Axelsson, Linda
edca3cfb-fa6b-485f-978f-30715da4d8d8
av Alexandersson, Per
7bb91522-02a1-4a5e-aa43-07eae1ca8c73
av Alexandersson, Per
0b49b3e4-2ec2-470b-89d6-c96c05e29200
av Axelsson Kihlblom, Lina
2b0b06c0-7fdc-4d61-b9e6-78fef9999d24
av Timgren, Katja
fb4d6028-75bd-4fc1-a270-ba598f23e12f
av Lindberg, Anna
666b9bf8-223a-4b95-9c5d-a8693c1dc5eb
av Ehn, Johan
5375cabf-7c72-4d83-bc49-65a955316c1f
49c29529-76cd-4f85-b12f-d381ffb5290a
av Backe Åstot, Moa
9596b1fc-4381-497c-a5d5-75a2aba03864
av Berggren, Mats
9f1df447-f9ee-4a4a-9d76-53a4d11b9b82
av Boyne, John
0b25e681-e93c-4e98-8921-b2379a90f2fd
av Aamand, Kristina
de7fe0f1-25a6-43aa-81c8-609b260f08c4
av Lövestam, Sara
2f0cee74-b0f6-4ef2-9ca0-0a4aa76b1332
av Chambers, Aidan

HBTQI: böcker för vuxna

3cbabc6f-e0d5-4ec4-a1a1-0542f15f0efd
av Hollinghurst, Alan
b8b28ee2-a67d-4ba9-9c76-8733eee48497
av Irving, John
ab23292e-4744-43fd-b04e-02f46b8be556
Ut
av Hildeman Togner, Theodor
38c6613f-fe9a-423e-84c3-cd90d609de3d
av Waters, Sarah
7b32c1f2-52e9-4f11-89c3-3779b9c6c933
7d75169d-e83f-4a77-a195-350b9e8d508b
av Winman, Sarah
0014a81a-f15f-4525-aa1c-de8fc4b02f3c
av Mazzucco, Melania G.
05d35652-f790-4dfe-a180-d2bda56c8ebb
av Greenwell, Garth
1c8cbcad-48a1-4f57-817b-98a90f1f4379
33aeb1ce-9c39-4b1b-b7ee-fe4d76f7fbce
av Berg, Martin
93ed66ca-dc5e-4cc8-bff8-e999b6e7ead8
av Grimsrud, Beate
ac7a18b1-90db-43d4-9b60-e26309b38951
83dc8b1b-f648-4220-b0d4-6db4c8da5cc7
252e996a-a272-4787-a250-dda4941ab54f
av Cunningham, Michael
26f1d15d-be24-476a-b184-62cb4630260e
b6c51cf9-bbf4-4000-9152-a00b51445ce0
av Nelson, Maggie
5f52f689-50f7-487a-afda-2d79aa4c2ae2
av Dibia, Jude
9e73b7af-5acb-46c0-a7af-d7780c6a7e59
av Waters, Sarah
ff1861ba-3cc1-4b9b-a9ba-7aa1de00f645
av Cunningham, Michael

Språk

Länkar HBTQI

RFSL

RFSL Newcomers (ett nätverk för nyanlända hbtqi-personer)

HBTQI Ordlista

Hbtqi – samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Normer – oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. 

Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Kön – begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned de fyra undergrupperna biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck.

Transpersoner – En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Transsexuell – Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Denna process brukar kallas transition. En person som känner sig vara av ett annat kön än det juridiska kön som personen fick vid födseln kan vilja korrigera sitt kön genom t ex hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. 
Transvestit – En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut än de som traditionellt används av män respektive kvinnor.
Intergender – En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Cisperson – En person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.

Intersex/intersexualism – Ett antal olika tillstånd och diagnoser. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.

Queer – En syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.

Källor: RFSL:s begreppsordlista och Stockholms läns landsting.