HBTQI

HBTQI

Vår ambition är att alla bibliotekets besökare ska känna sig sedda och välkomna. Vi arbetar aktivt för att skapa en öppen, inkluderande och trygg miljö. För att göra det bättre har vi genomgått ett utbildningsprogram för RFSL och sedan 2015 är vi HBTQI-certifierade. 

Hbtqi-certifiering för medarbetare

Certifieringen innebär att all personal på biblioteken har deltagit i ett utbildningsprogram under ledning av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Utbildningen handlar bland annat om hbtqi-personers livsvillkor och samhällsnormer kopplade till kön och sexualitet. I utbildningen har vi fått verktyg för att bättre möta besökare och medarbetare med homo-, bisexuella och transpersoner som utgångspunkt. Vi fick vårt certifikat 2015 och fick det sedan förnyat 2018. Certifieringen omprövas var tredje år. 

Hbtqi-certifiering för besökare

Vår ambition är att du som besöker oss lägger märke till hbtqi-certifieringen genom:

  • utbudet av medier
  • skyltning och märkning av medier
  • vår kommunikation 

En självklar del av verksamheten

För att hbtqi-frågorna ska vara en självklar del av verksamheten har vi inkluderat dem i våra arbetsprocesser:

  • En arbetsgrupp för HBTQI-frågor som bevakar området samt föreslår utbildningsinsatser och förbättringar
  • HBTQI är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar
  • Varje år arrangerar vi en gemensam fortbildning inom området HBTQI för alla medarbetare
  • I introduktionen av nyanställda ingår information om hur vi arbetar med HBTQI

Medieutbud och skyltning

Vi är måna om att kontinuerligt köpa in titlar med hbtq-innehåll och att de är en självklar del i vårt medieutbud. Våra medier är placerade på hyllor efter olika teman. På till exempel hyllan Kärlek vill vi att all sorts kärlek ska finnas representerad. Vi har också hyllor med rubriken HBTQI där vi samlat böcker med innehåll kopplat till HBTQI.

Hjälp oss att bli bättre 

Att arbeta med bemötande är en ständigt pågående process. Och vi vill gärna utveckla arbetet vidare. 

Så kom med förslag på hur vi kan bli bättre på att möta dina behov och önskemål.

Vi tar också gärna emot förslag på titlar att köpa in till biblioteket (logga in först):

Gå till formulär för inköpsförslag

Har du andra idéer för hur vi kan bli bättre? Skriv ett par rader i ett mejl till oss:

biblioteket@sollentuna.se

HBTQI: Bilderböcker

259005
av Berlekom, Hedvig van
253716
av Ruejas Jonson, Nathalie
252450
av Pelger, Susanne
245367
av Berg, Sara
221699
av Hjorth, Ulrika
216833
av Hjorth, Ulrika
206964
av Pelger, Susanne
168737
av Berg, Sara
82233
av Karsin, Åsa
123821
av Schubert, Karolina
123823
123824
av Schubert, Karolina
103244
av Karsin, Åsa
160939
av Parachini-Deny, Juliette
101369
av Frimodig, Karin
115259

HBTQI: 5 – 12 år

177652
av Gino, Alex
252073
av Karlsson, Ylva
255138
av Gino, Alex
199109
av Furmark, Anneli
252701
av Baugstø, Line
178670
av Jägerfeld, Jenny
214317
av Zaar, David
140285
av Levithan, David
197852
av Peters, Julie Anne
177562
av Whaley, John Corey

HBTQI: böcker för unga

252525
av Lövestam, Sara
247400
av Boyne, John
244961
av Timgren, Katja
243964
av Lindbäck, Johanna
243909
av Alexandersson, Per
241270
av Ahlund, Anna
241271
av Ahlund, Anna
236302
av Axelsson Kihlblom, Lina
241942
av Berggren, Mats
167189
av Lövestam, Sara
192158
av Walldén, Yrsa
139844
av Levithan, David
215361
av Walldén, Yrsa
214176
av Albertalli, Becky
213406
199109
av Furmark, Anneli
196455
av Jakobsson Lund, Anna
162324
av Sáenz, Benjamin Alire
190804
av Ehn, Johan

HBTQI: böcker för vuxna

252450
av Pelger, Susanne
245107
av Schenlaer, Chris
233587
av Strömberg, Ellen
233117
av Aciman, André
233468
av Davies, Kate
233482
av Becker, Saga
222789
av Hamrud, Annika
222652
av Esteche, Andrés
225455
av Mac Donald, Sanna
139844
av Levithan, David
222392
av Alesmael, Khaled
215675
av Aciman, André
214093
av Heap, Joe
216665
av Motturi, Aleksander
213862
Q
av Ekelund, Fredrik
214326
av Lundberg, Aleksa
203994
av Gerge, Tova
213962
av Bengtsson, Elin
201991
av Aciman, André

Språk

Länkar HBTQI

RFSL

RFSL Newcomers (ett nätverk för nyanlända hbtqi-personer)

HBTQI Ordlista

Hbtqi – samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Normer – oskrivna regler, förväntningar och ideal som handlar om vad som anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt och vad som inte är det. 

Heteronorm – Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. Alla förväntas vara heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden. Att följa eller inte uppenbart avvika från normen ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar.

Kön – begreppet kön är ett system som i de flesta sammanhang används för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så. Kön kan brytas ned de fyra undergrupperna biologiskt kön, juridiskt kön, könsidentitet, könsuttryck.

Transpersoner – En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln. En person kan också vara transperson som inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för ”överskridande”. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Transsexuell – Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos som i Sverige idag är en förutsättning för att få tillgång till nytt juridiskt kön och underlivskirurgi. Denna process brukar kallas transition. En person som känner sig vara av ett annat kön än det juridiska kön som personen fick vid födseln kan vilja korrigera sitt kön genom t ex hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp. 
Transvestit – En person som växlar mellan att klä sig eller använda sig av andra attribut än de som traditionellt används av män respektive kvinnor.
Intergender – En person som identifierar sig som mellan eller bortom könskategorierna kvinna och man. Intergender kan användas synonymt med ickebinär och genderqueer.

Cisperson – En person vars biologiska, mentala (könsidentitet) och juridiska kön är detsamma. Det är även vanligt att cispersoners könsuttryck (sociala kön) stämmer överens med samhällets normer för hur en ”man” respektive ”kvinna” förväntas vara, men det behöver inte alltid vara så.

Intersex/intersexualism – Ett antal olika tillstånd och diagnoser. Kortfattat en person med ett medfött tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.

Queer – En syn på samhället där normer kring kön och sexualitet ifrågasätts. Kan även vara en identitet för personer som inte vill kategoriseras utifrån kön och/eller sexualitet.

Källor: RFSL:s begreppsordlista och Stockholms läns landsting.