Datorer och internet

Sollentuna bibliotek

Vuxenavdelningen

Sollentuna bibliotek har 14 datorer på vuxenavdelningen, övre plan. Du får använda dem max 90 minuter per dag. Du loggar in med hjälp av din mobiltelefon. Du kan inte boka dator i förväg via mobil eller webb. Datorerna har internet samt programmen Word, Excel och Powerpoint. Du måste vara 16 år för att använda datorerna på vuxenavdelningen.

På entréplanet har vi drop-in datorer. Här kan du sitta 20 minuter utan att boka. Du behöver inte ha bibliotekskort för att använda datorerna.

Förstoringsprogram

På en dator finns förstoringsprogrammet Zoomtext Xtra 8.0 installerat. Denna dator har internet och ordbehandling och är endast avsedd för synskadade. Med förstoringsprogrammet kan du förstora det som visas på skärmen upp till 16 gånger.

Barn och ungdomsavdelningen

Det finns tre datorer på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Dessa kan användas av barn och ungdomar upp till 16 år.

Arena Edsberg

På Arena Edsberg finns två datorer tillgängliga för allmänheten.

Arena Rotebro

På Arena Rotebro finns två datorer tillgängliga för allmänheten.

Trådlöst nätverk

På Arena Edsberg finns ett trådlöst nätverk som heter Biblioteket. Lösenordet till det finns på skyltar i biblioteket. På Sollentuna bibliotek och Arena Rotebro kan du surfa trådlöst med Sollentuna kommuns gästnätverk. Det heter SOLLGUEST.

Gör så här:
  1. Öppna inställningarna för trådlösa nätverk på din dator, platta eller telefon.
  2. Välj att ansluta till nätverket "SOLLGUEST"
  3. Öppna din webbläsare
  4. Surfa
Mina sidor

Språk

Logotyp Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna
Telefon: 08-579 219 00