Låna dator och internet

Datorer och internet

Trådlöst nätverk

På alla bibliotek kan du surfa trådlöst med vårt gästnätverk. Det heter Biblioteket. Lösenord får du på plats av personalen.

Sollentuna bibliotek

Vuxenavdelningen

På biblioteken finns flera bokningsbara datorer. Du får använda dem max 90 minuter per dag. Du loggar in med hjälp av din mobiltelefon. Du kan inte boka dator i förväg via mobil eller webb. Datorerna har internet samt programmen Word, Excel och Powerpoint.

Du behöver inte ha bibliotekskort för att använda datorerna.

För vuxna över 16 år. 

Förstoringsprogram

På en dator finns förstoringsprogrammet Zoomtext Xtra 8.0 installerat. Denna dator har internet och ordbehandling och är endast avsedd för synskadade. Med förstoringsprogrammet kan du förstora det som visas på skärmen upp till 16 gånger.

Barn och ungdomsavdelningen

Det finns tre datorer på barn- och ungdomsavdelningen. De kan användas av barn och unga upp till 16 år.

Arena Edsberg

På Arena Edsberg finns en dator för allmänheten.

Arena Rotebro

På Arena Rotebro finns en dator för allmänheten.

Språk