Låna dator och internet

Datorer och internet

Trådlöst nätverk

På alla bibliotek kan du surfa trådlöst med vårt gästnätverk. Det heter Biblioteket. Lösenord får du på plats av personalen.

Sollentuna bibliotek

Vuxenavdelningen

Sollentuna bibliotek har 4 datorer på vuxenavdelningen, övre plan. Du får använda dem max 30 minuter per dag. Du loggar in med hjälp av din mobiltelefon. Du kan inte boka dator i förväg via mobil eller webb. Datorerna har internet samt programmen Word, Excel och Powerpoint. Du måste vara 16 år för att använda datorerna på vuxenavdelningen.

 Du behöver inte ha bibliotekskort för att använda datorerna.

Förstoringsprogram

På en dator finns förstoringsprogrammet Zoomtext Xtra 8.0 installerat. Denna dator har internet och ordbehandling och är endast avsedd för synskadade. Med förstoringsprogrammet kan du förstora det som visas på skärmen upp till 16 gånger.

Barn och ungdomsavdelningen

Det finns tre datorer på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Dessa kan användas av barn och ungdomar upp till 16 år.

Arena Edsberg

På Arena Edsberg finns en dator tillgängliga för allmänheten.

Arena Rotebro

På Arena Rotebro finns en dator tillgängliga för allmänheten.

Språk