Databaser

Databaser

Som låntagare på Biblioteken i Sollentuna har du fri tillgång till ett antal digitala fakta- och artikelarkiv: databaser. Några kan du nå hemifrån. Övriga når du från biblioteket.

Databaser du når hemifrån

Britannica Online

Omfattande uppslagsverk på engelska med en stor mängd extratjänster. Uppslagsverket har tre ingångar, en för barn, en för skolelever och en för vuxna.

Gå till Britannica Online

SVAR:s digitala forskarsal 

I SVAR:s digitala forskarsal finns kyrkböcker, folkräkningsdatabaser, mantalslängder och många andra sorters arkivmaterial.

Gå till Riksarkivets Digitala

Pressreader

Internationella dagstidningar på webben. Ca 3000 dagstidningar och tidskrifter på 60 språk från 100 länder med 90 dagars arkiv.

Gå till PressReader

Databaser du når från Biblioteken i Sollentuna

Retriever Research/Mediearkivet

Artiklar från svenska tidskrifter och dagstidningar t.ex. Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Dagens Industri.

Språk

Gratis på nätet

Det finns även många bra databaser gratis på internet. Sammanställningar av bra internetresurser är till exempel Bibblan guidar som drivs av Malmö stadsbibliotek i samarbete med Kungliga biblioteket och Safir som är sammanställd av Lunds Universitetsbibliotek.

Gå till Bibblan guidar

Gå till Safir