Bokcirklar

Bokcirklar

 

Är du intresserad av att vara med i en bokcirkel?

Prata böcker med andra litteraturintresserade tillsammans med Ewa och Merit från biblioteket. Vi har både fysiska och digitala bokcirklar.

Anmäl ditt intresse till merit.ljusberg@sollentuna.se

 

Läsa tillsammans

- fördjupade boksamtal för dig som drabbats av utmattning

 

Samtalen startar vid anmälningar om minst 3, max 6 deltagare. 

Vi bestämmer datum och tid tillsammans. 

 

Vi läser tillsammans och samtalar om boken Väggen av Pia Dellson

Som med ett rakt och enkelt språk berättar vad det innebär att drabbas av utmattningssyndrom.

 

Våra fördjupade boksamtal sker med inspiration från metoden Shared Reading (https://www.thereader.org.uk/) och det biblioterapeutiska arbetssättet. Tyngdpunkten ligger på ett ökat välbefinnande. En läkande och helande effekt under tiden vi funderar över det vi läst och samtalar om det med andra. På detta sätt kan minnen och erfarenheter kläs i ord. Träffarna anpassas till dagsform.

 

Dessa fördjupade boksamtal är i första hand för dig som har erfarenhet av utmattningssyndrom eller är orolig för att vara på väg in i "väggen".

Vax antal deltagare är 6 personer. Samtalsledare: Ewa och Merit från biblioteket.

 

På grund av Covid 19-pandemin träffas vi på den digitala plattformen Teams.

För att vara med behöver du: Dator, surfplatta eller mobiltelefon med internettuppkoppling, webbkamaera och mikrofon.

 

Känns det här som något för dig?

Anmäl dig till ewa.rensjo@sollentuna.se som gärna tar emot synpunkter och svarar på frågor. 

Språk