Bokcirklar

Bokcirklar

 

Är du intresserad av att vara med i en bokcirkel?

Prata böcker med andra litteraturintresserade tillsammans med Ewa och Merit från biblioteket. Vi har både fysiska och digitala bokcirklar.

Anmäl ditt intresse till merit.ljusberg@sollentuna.se

 

Läsa tillsammans

- fördjupade boksamtal för dig som drabbats av utmattning

 

Samtalen startar vid anmälningar om minst 3, max 6 deltagare. 

Vi bestämmer datum och tid tillsammans. 

 

Vi läser tillsammans och samtalar om boken Väggen av Pia Dellson

Som med ett rakt och enkelt språk berättar vad det innebär att drabbas av utmattningssyndrom.

 

Våra fördjupade boksamtal sker med inspiration från metoden Shared Reading (https://www.thereader.org.uk/) och det biblioterapeutiska arbetssättet. Tyngdpunkten ligger på ett ökat välbefinnande. En läkande och helande effekt under tiden vi funderar över det vi läst och samtalar om det med andra. På detta sätt kan minnen och erfarenheter kläs i ord. Träffarna anpassas till dagsform.

 

Dessa fördjupade boksamtal är i första hand för dig som har erfarenhet av utmattningssyndrom eller är orolig för att vara på väg in i "väggen".

Vax antal deltagare är 6 personer. Samtalsledare: Ewa och Merit från biblioteket.

 

På grund av Covid 19-pandemin träffas vi på den digitala plattformen Teams.

För att vara med behöver du: Dator, surfplatta eller mobiltelefon med internettuppkoppling, webbkamaera och mikrofon.

 

Känns det här som något för dig?

Anmäl dig till ewa.rensjo@sollentuna.se som gärna tar emot synpunkter och svarar på frågor. 

Bokcirkelkassar

Du kan låna bokcirkelkassar från Biblioteken i Sollentuna.

Kassarna innehåller 8 exemplar av en bok, en loggbok samt foldern "Ett sätt att tala om böcker".

Våra bokcirkelkassar

1dcc6d35-5382-4db3-b79a-8e5583fb421e
av Atwood, Margaret
92a328c8-3635-4566-bfca-a2db2cef4722
99ba2259-3ebb-4781-8755-9e79d2b9eb77
av Gulliksen, Geir
a51cd92b-1af0-421c-bf45-79484c52ba6b
av Coates, Ta-Nehisi
51ff701a-d2b4-4e2b-84da-b5ebf623ef84
av Ondaatje, Michael
36a0b0d2-987a-4d5a-95a5-dfd242713bab
av Kähkönen, Sirpa
6790259d-7d50-4c21-91a0-97497707d76f
av Aciman, André
d43651f6-79f6-4dfa-921f-c463267b6d5e
av Gilbert, Elizabeth
358590a7-175a-47a5-a94d-b4a7dbe31b63
48a5b8ce-b3a3-41ec-9aa8-714f3aea4ac2
av Sundström, Gun-Britt
49dbd076-bd65-47d4-b207-67148671a026
av Halls, Stacey
f24b846c-5a6e-4010-bbcb-de3fb0d82db0
av Ardone, Viola
72317fad-c089-485a-aed2-f0ffc4feff0b
av Lundberg, Patrik
03a2aaa1-2887-49f5-817e-6a1fb9056fb5
b49a6201-9727-4545-8fb8-b38f9ff584d8
av Smirnoff, Karin
90d5cab1-a764-4f7b-b7c4-aab62de92eab
8df3f59b-a206-4ec5-99c7-5685efd5fc2a
bce2b006-791f-4cca-8ef9-7b61c64f99f0
3cc84c12-cff6-438d-a738-1940c0194cd9
av Nemert, Elisabet
dd3d6095-68e6-48f1-a55d-f27e2a76b04c
av Söderberg, Hjalmar

Språk