Anpassad läsning

Anpassad läsning

Det finns många alternativ för dig som har svårt att läsa tryckt text.

Vi har böcker i olika former för dig som är synskadad, har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter eller vill läsa på lätt svenska.

För dig som har svårt att ta dig till biblioteket har vi servicen Boken kommer, vilket innebär att vi kör de böcker du önskar läsa, hem till dig.

Anpassad läsning

Språk