Om biblioteken

Biblioteken i Sollentuna är de kommunala folkbiblioteken i Sollentuna. Vi består av Sollentuna bibliotek i Sollentuna centrum, Arenabiblioteket i Edsberg och Arenabiblioteket i Rotebro. Biblioteken är öppna och tillgängliga för alla. Förutom verksamheten i våra bibliotek har vi bland annat även tjänsten "Boken kommer hem" och verksamhet på häktet i Sollentuna.

Bibliotekens verksamhet styrs dels av Bibliotekslagen och dels av Biblioteksplanen för Sollentuna bibliotek.

I bibliotekslagen står vilka regler som ska gälla på Sveriges bibliotek. Bland annat säger lagen att all litteratur som erbjuds på biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektroniska böcker.

Se bibliotekslagen (Riksdagens webbplats)

Biblioteksplanen säger att Biblioteken i Sollentuna är ett offentligt rum som är öppet på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ekonomi, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. I dagens samhälle har biblioteken en särskild funktion som kulturell mötesplats och demokratisk arena.

Biblioteken i Sollentuna riktar ett särskilt fokus mot barn och unga i den löpande verksamheten, i programverksamheten och i det digitala och analoga resurserna.

Biblioteken förmedlar litteratur, främjar läsning och är ett stöd för olika former av bildning och utbildning genom att vara en arena för människors fria kunskapssökande. Biblioteken tillhandahåller media på olika språk, och är en viktig mötesplats - till exempel på bibliotekens många språkcaféer.

Ladda ner Biblioteksplanen för Sollentuna kommun 2022-2025 som PDF.

 

Kontakt

Kontakt

Postadress: Sollentuna bibliotek, Box 63, 19121 Sollentuna

Tel. 08-579 219 00 (Kontaktcenter) kl. 08.00-17.00

E-post: biblioteket@sollentuna.se

Bibliotekschef Anna Edquist: anna.edquist@sollentuna.se

Sollentuna kommuns organisationsnummer: 212000-0134

Timvikarier

Du som studerar biblioteks- och informationsvetenskap är välkommen att skicka en spontanansökan om att bli timvikarie hos oss.
Skicka brev och cv till bitr. bibliotekschef Carina Andersson:

carina.andersson@sollentuna.se 

Språk