Sök

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB har samlat information om hur du som privatperson kan vara förbered inför krissituationer. Läs mer.

Vårt samhälle är sårbart bland annat på grund av vårt beroende av tillgång till el.

Elen kan exempelvis slås ut av it-attacker, översvämningar, skogsbränder och militära konflikter.

Du som invånare i Sollentuna är en del av Sveriges beredskap.

Läs mer på MSBs webbplats

Språk