Sök

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Om läsning och hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning.

Alla våra bibliotek erbjuder anpassad läsning. Sollentuna bibliotek har störst urval.

 

För dig med nedsatt syn

För dig som behöver lättläst text

För dig som har svårt att ta dig till biblioteket

 

Informationsblad för utskrift 

För dig med nedsatt syn

 

Böcker med stor stil

Storstilsböcker har extra stora bokstäver. På biblioteket finns alltifrån fakta till relationsromaner. Stortstilsböckerna finns på vuxenavdelningen. 

 

Ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker - ofta av författaren själv eller en skådespelare. De flesta av våra ljudböcker har formatet mp3. Du kan också låna e-ljudböcker och lyssna på din dator eller i din telefon eller läsplatta med appen Biblio Library. Alla låntagare kan låna ljudböcker.

 

Talböcker 

Talböcker är inlästa böcker för dig som har en läsnedsättning. Vi har talböcker på många olika språk. Om titeln du söker inte finns hos oss, kan vi ladda ner den på skiva till dig. Talböcker har formatet mp3 och går att låna på skiva på biblioteket eller digitalt med tjänsten Legimus. 

 

Legimus

Legimus är en digital tjänst för dig med läsnedsättning. Legimus ger dig tillgång till mängder av talböcker, taltidningar och punktskriftsböcker från Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM. Du som är vuxen kan kontakta oss på biblioteket för att boka tid för att registrera dig. För barn i grundskola och gymnasium, är det skolan som hjälper till med registreringen. 

 

Talboksspelare

Du som har en synnedsättning ska vända dig till Syncentralen, om du vill låna hem en talboksspelare. Här på biblioteket har vi ett begränsat antal talboksspelare, som du kan låna en kortare period.  

 

Taltidningar

På MTMs webbsida finns flera taltidningar som du kan läsa med öronen.

På Sollentuna bibliotek finns också Dagens nyheter samt Läns- och riksnytt som taltidning

 

Talbokcirkel

Biblioteket har en bokcirkel som träffas och diskuterar upplevelsen av olika talböcker. Vi ses var sjätte vecka på Sollentuna bibliotek. Kontakta biblioteket om du är intresserad av att vara med. 

 

Läskamera

På Sollentuna bibliotek finns en läskamera som kan förstora tryckt text och bild. Du kan också justera färg och kontrast med den.

 

Dator med förstoringsprogram

På Sollentuna bibliotek finns en dator med ett förstoringsprogram, som förstorar texten som visas på skärmen. 

 

Äppelhyllan (på barn- och ungdomsavdelningen)

Här har vi samlat böcker om och för barn och ungdomar med funktionsvariation. Vi har bland annat taktila böcker med och utan punktskrift, för synsvaga.

 

För dig som behöver lättläst text

 

8 sidor

8 Sidor är en oberoende nyhetstidning på lättläst svenska som ges ut varje vecka. Du kan läsa den på Sollentuna bibliotek eller digitalt på tidningens hemsida. 

 

Legimus

Legimus är en digital tjänst från Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM. Här kan du hitta talböcker med tillhörande text, som stöd för din läsning. Du som är vuxen kan kontakta oss på biblioteket för att boka tid för att registrera dig. För barn i grundskola och gymnasium, är det skolan som hjälper till med registreringen. 

 

Lättläst 

På alla våra bibliotek finns lättlästa böcker för alla åldrar. Det finns både fakta och skönlitteratur. Vi har också lättlästa böcker med inläsning på mp3-skiva, för att du ska kunna lyssna och läsa parallellt. Lättläst finns på flera språk, till exempel arabiska, dari, engelska, persiska, pashto, polska, somaliska och tigrinja.

 

Äppelhyllan (för barn och unga)

På barn- och ungdomsavdelningen finns en hylla för barn och unga med funktionsvariation som vi kallar Äppelhyllan. Här finns till exempel böcker för språkträning och böcker med teckenstöd. På hyllplanet "Min diagnos" har vi samlat böcker om barns vardag med olika funktionsvariationer, till exempel dyslexi.

 

För dig som har svårt att ta dig till biblioteket

 

Boken kommer hem

Boken kommer hem är en service för alla våra låntagare som är långvarigt sjuka, rörelsehindrade eller av liknande anledning inte kan ta sig till biblioteket. Personalen på Boken kommer hem, plockar ihop böcker efter dina önskemål. Var fjärde vecka kan du få böcker hemkörda av bibliotekets vaktmästare. Du ringer eller mejlar för att beställa böcker. Du kan låna ur hela bibliotekets sortiment, till exempel romaner, faktaböcker, talböcker, böcker med stor stil och lättlästa böcker. Tjänsten är gratis och är till för alla åldrar, både barn och vuxna.

 

Talboken kommer

Med tjänsten Talboken kommer, hjälper biblioteket dig att få tillgång till digitala talböcker. Istället för fysiska talböcker, skickar vi digitala talböcker till internetanslutna talboksspelare. Just nu kan endast taltidningsprenumeranter med internetansluten talboksspelare använda tjänsten.Talboken kommer, är en tjänst från Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM.

 

Boklådor till boenden och träffar 

Verksamheter som seniorträffar, äldreboenden och LSS-boenden kan låna en boklåda ifrån biblioteket, med ett urval av böcker. Vi levererar och byter ut böckerna några gånger om året. 

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att ringa eller mejla till oss.

E-post: biblioteket@sollentuna.se

Telefon: 08 - 579 219 00

 

Det går bra att beställa biblioteksmaterial mellan våra bibliotek.

Språk